Site pictogram Tilburgers.nl

’13 jonge vluchtelingen on tour in 013′

Dertien jonge vluchtelingen gingen in het najaar van 2017 ‘on tour’ om hun levensverhaal te delen met Tilburgse leeftijdgenoten. Hoe is het om als jongere te moeten vluchten, in sommige gevallen zonder je ouders, en in een vreemd land je bestaan op te moeten bouwen? En wat zijn daarna je dromen, je ideeën over de toekomst? De dertien jonge vluchtelingen, allen leerlingen van het Schakel College in Tilburg, hebben hun verhalen en hun dromen opgeschreven. Alle verhalen zijn gebundeld in het boekje ’13 jonge vluchtelingen on tour in 013’.

In de workshop Sociale Veerkracht tijdens Dear Future hebben de jonge vluchtelingen hun verhaal al een keertje verteld. Gedeputeerde Henri Swinkels spreekt hierover in zijn vlog. In de maanden oktober en november 2017 zijn de jongeren langs vier Tilburgse scholen gegaan om aan leeftijdsgenoten hun verhaal te vertellen. In totaal hebben zij 33 ´gastlessen´ gegeven bij De Nieuwste school, het ROC Zorg & Welzijn, het Beatrixcollege en het Cobbenhagecollege.

Hun verhalen zijn aangrijpend en maken veel indruk. Zo ook afgelopen vrijdag waar Walid, Mahmoud en Kinan vertelden over hun vlucht uit hun land, hun aankomst in Europa en hoe ze uiteindelijk in Tilburg terecht zijn gekomen. De leerlingen van groep 5 VWO van het Beatrixcollege luisterden ademloos. Ze vonden het vooral ‘heftig’: “Je ziet op tv vaak beelden over vluchtelingen maar als je dan de persoonlijke verhalen hoort, wordt het echt.“ De jonge vluchtelingen vertelden ook over hun dromen en hun toekomstwensen en die zijn eigenlijk helemaal niet zoveel anders dan wat Nederlandse jongeren verwachten van het leven. Dat is de essentie van het project ‘Jonge vluchtelingen on tour’. De jongeren die eraan meedoen, ervaren dat de vluchtelingen veel hebben meegemaakt maar dat zij uiteindelijk dezelfde dromen hebben.

Het luisteren naar het levensverhaal van een leeftijdgenoot, die voor zijn/haar veiligheid naar ons land is gevlucht, kweekt begrip voor de situatie van vluchtelingenjongeren. Wanneer mensen elkaars verhaal kennen, ontstaat er ruimte en begrip voor de ander. Leerlingen die aan het project hebben meegedaan, ervaren wellicht dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen hen en de jonge vluchtelingen.

Dit project is mede mogelijk dankzij financiële steun van het programma ‘Een Wereld Te Winnen’.

Mobiele versie afsluiten