Site pictogram Tilburgers.nl

13e Scholierencompetitie: Wat weten scholieren van de wereld?

BeatrixCollege winnaar Scholierencompetitie Tilburg 2016

Op vrijdag 14 april 2017 zullen we het weten. Dan gaan leerlingen van het Beatrix College en het Theresialyceum met elkaar hierover de strijd aan. Welke school weet het meest van de wereld? Plaats van handelen is Cinecitta Tilburg, wethouder Mario Jacobs reikt na afloop aan de winnaar de Tilburgse wereldbeker 2017 uit. Dit jaar is als special guest June aanwezig, een advocate uit Thailand die drie maanden in ‘Shelter City’ Tilburg verblijft.

De afgelopen weken bereidden de leerlingen zich voor en maakten ze een filmopdracht om meer aandacht te vragen voor Fairtrade, in de vorm van een vlog. Hierin moeten ze laten zien hoe de verkoop van fairtrade producten in Tilburg kan worden gestimuleerd. Verder verdiepten de leerlingen zich in twee landen waarmee Tilburg relaties onderhoudt: Nicaragua en Tanzania.

Tilburg is vorig jaar Shelter City geworden. Drie maanden lang biedt onze stad onderdak aan een mensenrechtenverdediger die in eigen land onder grote druk staat en bedreigd wordt. Op dit moment is June, advocate en mensenrechtenverdediger uit Thailand, te gast. Zij heeft op de deelnemende scholen presentaties gegeven en is te gast bij het finalespel.

Spelleider Joost Tijssen voelt op 14 april de scholieren aan de tand over wereldwijde armoede, internationale samenwerking, actualiteiten en mondiaal burgerschap. De school die het beste uit de verf komt, mag de wereldbeker mee naar huis nemen. Ook ontvangen de scholen een cheque van de SNS-bank. Die mogen ze besteden aan ontwikkelingsprojecten in Nicaragua en Tanzania.

De scholierencompetitie wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg via het programma ‘Een Wereld Te Winnen’. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door SNS-bank. Aan de Tilburgse Scholierencompetitie werken mee: Bureau Ver(?)antwoord, Stedenband Tilburg – Matagalpa en de Stedenband Tilburg-Sama Tanzania. De coördinatie is in handen van Switch/ContourdeTwern. Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Dat gebeurt onder de vleugels van ContourdeTwern.

Mobiele versie afsluiten