Site pictogram Tilburgers.nl

15 Tilburgers gaven commentaar en advies aan de raad over de Perspectiefnota

gemeenteraadMaandagavond 3 juni hield de Tilburgse gemeenteraad een inspraakraad voor Tilburgers. Deze keer zaten niet de wethouders en burgemeester ‘op de bok’, het spreekgestoelte van het college, maar mochten burgers de raad voorzien van advies en commentaar. Inspreken in de raad mag gewoonlijk bij elke gemeenteraad- commissievergadering, maar het was de eerste keer dat alleen burgers het woord kregen en dat de raadsleden niet in discussie gingen, maar alleen vragen mochten stellen. Onder de insprekers waren zowel burgers die al vaker van het spreekrecht gebruik hebben gemaakt, als ook mensen die dit voor de eerste keer kwamen doen.

begroting2012-berkel-enscho

Koningsoord

De heer Holl, voorzitter van de Dorpsraad Berkel-Enschot, kwam pleiten voor een oplossing voor Koningsoord, een oude abdij, en Rijksmonument, die dreigt te verloederen als er niet snel iets aan gedaan wordt. “De inwoners van Berkel-Enschot kijken met enige jaloezie naar de Spoorzone. Daar lijkt van alles mogelijk, daar wordt een hoop geld in geïnvesteerd. Of het waar is laat ik in het midden, maar bij ons leeft het gevoel dat er, ook relatief gezien, meer geld naar de stad gaat dan naar de dorpen.”

Winterparadijs Udenhout - Foto: http://winterparadijs.hyves.nl

Dorpsraad Udenhout

Meneer Prins, voorzitter van de Dorpsraad Udenhout is een ervaren inspreker, maar was wat verlaat. Hij legde uit: “: Het openbaar vervoer tussen Udenhout en Tilburg bestaat niet meer en met de auto naar Tilburg rijden is geen sinecure in deze tijd.” Over zijn eerdere bezoek aan de gemeenteraad en de Perspectiefnota zei hij: “De laatste keer hebben we gepraat over de nota Burgerparticipatie. Ik bepleitte een betere samenwerking met de dorpsraad en dat vond u toen niet nodig. Het woord ‘dorp’ komt in de Perspectiefnota niet voor. Terwijl Udenhout veel meer te bieden heeft. De Zuivelfabriek in Udenhout krijgt geen cent subsidie, in tegenstelling tot het Factorium. En terwijl het aantal woninginbraken toeneemt, heeft Udenhout één parttime agent, terwijl Tilburg 440 agenten heeft.”

sport ouderenSeniorenraad

De heer J. Reulen, voorzitter van het OTO, Organisatie Tilburgse ouderen, wil graag een Seniorenraad oprichten, die de gemeenteraad van advies gaat voorzien en een belangrijke gesprekspartner wordt over ouderenbeleid. Zo gaf hij een paar voorbeelden: “Er zijn steeds meer ouderen die een beroep moeten doen op de voedselbank. Maar ook geeft de seniorenraad gratis advies bij ‘levensloopbestendig bouwen.” Ook op het afvalbeleid maakte hij een punt: “Aandacht voor milieu is een goede zaak. Maar ouderen zijn vaak klein behuisd en vaak niet in staat om een container zelf aan de straat te zetten.”

Dhr. R. Brekelmans, namens de stichting Samen WerkT, vroeg de raadsleden om niet de mantelzorgers te vergeten die voor mensen met een psychische beperking zorgen.

voetbalWere Di

Dhr. T. Wegdam, voorzitter van Were DI Tilburg, vroeg de raad om €1,2 miljoen bij te dragen aan de nieuwbouwplannen van de sportclub, ter waarde van €2,3 miljoen. “We zijn uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen in Tilburg met 1800 leden. De wens is om te groeien naar 2000 leden. Deze groei kunnen we niet opvangen met de huidige accommodatie en een ledenstop dreigt. Wij streven naar zelfredzaamheid. Eenmalige steun is nodig om daarna nooit meer bij u aan te kloppen.” legde hij uit.

Tilburgse Sportraad

Dhr. P. Franken, secretaris van de Tilburgse Sportraad, vond dat er veel te weinig aandacht is voor sport in de Perspectiefnota. “Alleen op bladzijde 6 komen twee aan sport gerelateerde woorden voor, te weten ‘sportaccommodaties’ en ‘voetbalaccommodaties’.

Boerderij Denissen

Dhr. Van Wingerden van de Vereniging Vrienden van boerderij Denissen in Berkel-Enschot vraagt om de huur bij het volgende, 5-jarige huurcontract niet te verhogen, óf om het pand, dat een Gemeentelijk monument is, voor een schappelijke prijs te mogen kopen. “Wij hebben ons doel bereikt: we functioneren al 18 jaar zonder enige vorm van subsidie en zo willen we het houden. Dat kan als het huurcontract, dat we steeds voor 5 jaar hebben, ongewijzigd kan blijven voortbestaan.” zo lichtte hij toe.

OndersteuningsfondsOndersteuningsfonds

Mw. L van Zuijlen, Sociaal Makelaar, vroeg aan de raad om met het Ondersteuningsfonds ruimhartiger om te gaan in de toekenning van gelden en om zich in te zetten voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Ook merkte ze op dat er onvoldoende mensen worden bereikt, die het Ondersteuningsfonds wel nodig hebben, omdat mensen in de wirwar van regelgeving en organisatie niet weten waar ze terecht kunnen. Ze stelde voor dat bijvoorbeeld in MFA’s twee mensen aanwezig moeten zijn die mensen informeren en helpen met het invullen van formulieren.” Verder kondigde ze aan dat ze binnenkort met een innitiatief  zal starten, een ruilhandel waarin mensen diensten en spullen kunnen ruilen ondersteunt door  een lokale munt.

NAHuis

Dhr. Vermeulen, namens NAHuis Tilburg, vroeg om een startsubsidie van €60.000,- om een opvanghuis op te richten voor mensen met NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel). Totaal heeft hij hier € 100.000, wat hij verwacht met cofinaniering binnen te halen. Dit NAHuis wil hij oprichten aan de Gasthuisring, waar hij geld nodig heeft voor verbouwing en inrichting.

jeugdzorgJeugdzorg

Mevrouw Van der Heijden van de cliëntenraad Kompaan en de Bocht, vertelde de raad dat zij zich zorgen maakt over de Transitie Jeugdzorg, die op dit moment in volle gang is. “Zorg zou overal hetzelfde moeten zijn voor elke gemeente in Nederland, maar zeker in Brabant. Op welke manier kan de gemeente de kwantiteit en kwaliteit waarborgen? Deskundigen zijn altijd nodig, je kunt het de buurvrouw niet laten oplossen omdat een probleem niet op het lijstje voorkomt.” zei ze.

wild zwijnKinderboerderij Stokhasselt

Meneer W. Verhagen van Stichting Kinderboerderij Stokhasselt luidde de noodklok over het feit dat het gebouw van de kinderboerderij niet gerenoveerd kan worden, zoals wethouder Berend de Vries van plan is, en dat het letterlijk uit elkaar dreigt te vallen. “Ik denk niet dat u al op de hoogte gebracht bent van deze tegenvaller. De gemeente is wel gestart met verlenen van subsidie om te kunnen draaien. Maar dearchitect gelooft niet in renovatie, het fundament is al in 1968 afgekeurd. We zouden graag een leegstaand gebouw willen, maar waar? We snappen ook wel dat niet alles in een keer kan, maar nu het gebouw uit elkaar begint te vallen en we niet meer kunnen draaien, hebben we wel een probleem.”

fietsen-stationFietsforum

De heer L. van Berkel van FietsForum Tilburg, gaf de raad zijn mening over de nieuw te bouwen fietsenstallingen bij het NS-station. “Nu al komt 42% van de treinreizigers per fiets naar het station, in 2020 is dat 50%. We moeten daar dus nu goed op voorbereiden.” En hij kondigde een notitie aan met uitgewerkte voorstellen van het FietsForum.

logo-startersbeursWijkschool

Meneer J. Clemminck, voorzitter van wijkraad Zuiderkwartier (Trouwlaan, Uitvindersbuurt en Oerle) kwam op voor de jongeren in zijn wijk: “De Startersbeurs lijkt vooral bedoeld voor hoog opgeleide jongeren. Uit onze wijk kan maar één jongere aan de Startersbeurs meedoen, terwijl we 70 werkloze jongeren hebben. De problematiek is divers: Verslaving, armoede, werkloosheid, criminaliteit enzovoort.” Maar hij had ook een idee voor een oplossing: “We hebben een Wijkschool nodig, vanuit de MFA Zuiderkwartier, om dit probleem aan te pakken. Jongeren kunnen daar dan werken aan een loopbaan en het oplossen van problemen, met vakontwikkeling en oriëntatie op beroepen en zonder ingewikkelde procedures.”

WiFiStraling

Mevrouw van der Meijs en mevrouw Witjens vroegen aandacht voor het gevaar van straling die wordt veroorzaakt door mobiele telefoons en draadloos internet (wifi). “We willen pleiten voor een stralingsvrije zone waar wij kunnen wonen en boodschappen doen. Ik word ongevraagd en ongewenst bestraald en het heeft een effect op mij en de natuur. Ik ben hiervan niet op de hoogte gesteld en ik heb geen toestemming gegeven. Mijn recht op onaantastbaarheid wordt geschonden, wat in strijd is met de grondwet. Gemeente Tilburg, kunt u garanderen dat de uitbreiding van antennes mijn gezondheid niet schaadt?”

Leegstand MFA’s

Als laatste legde meneer Klaassen van wijkraad Hasselt de raad een idee voor om de leegstand in de MFA’s op te lossen: “We willen de leegstaande ruimte aanbieden aan gemeente-ambtenaren als uitvalsbasis voor als het stadhuis verbouwd gaat worden. Dan kunnen ze werken in de wijk en hoeft de gemeente geen tijdelijke kantoorruimte te huren.”

 

Mobiele versie afsluiten