Site pictogram Tilburgers.nl

85 miljoen voor uitbreiding Eindhoven Airport

Opening-Eindhoven-Airport-21-juni-2013-Vliegveld-BrabantMaandag 8 juni zijn de plannen bekend gemaakt voor een grootschalige verbetering van het buitengebied Eindhoven Airport en van de bereikbaarheid ervan.

De bereikbaarheid moet worden verbeterd door het verminderen van files en een betere doorstroming, door gewijzigde op- en afritten van de A2/N2 en A58 en door een vergroting van de capaciteit van de Anthony Fokker weg. Bovendien wordt door heldere bewegwijzering het reizigersverkeer van- en naar Eindhoven Airport gescheiden van het woon-werkverkeer naar de bedrijventerreinen rondom de luchthaven. Reizigers met bestemming Eindhoven Airport worden via een nieuwe weg langs het Beatrixkanaal naar de luchthaven geleid.

Eindhoven Airport Uitbreiding
De plannen voor het nieuwe ‘Multi-Purpose-Gebouw’

Het hoogwaardige openbaar vervoer is ook in de plannen opgenomen. OV-reizigers van en naar de luchthaven en OV-reizigers naar hun werkbestemming krijgen een comfortabele en prominente plek in het multi purpose gebouw. Meer reizigers in het openbaar vervoer, dat is het gezamenlijke doel. Ook aan een betere bereikbaarheid met de fiets is gedacht. Met de maatvoering van de wandelboulevard is rekening gehouden met de mogelijke aanleg van een ‘smart mobility’ concept; een duurzaam en innovatief vervoersconcept waarbij reizigers vervoerd worden tussen de parkeerterreinen en de terminal met elektrisch aangedreven shuttles, zonder chauffeur.

Met de planvorming voor de bereikbaarheid is zo’n 85 miljoen euro aan investeringen gemoeid. Zoals eerder bekend gemaakt steekt het Rijk in totaal 40 miljoen euro in de maatregelen op de weg, de provincie Noord-Brabant neemt 20,8 miljoen voor haar rekening. De Regio Eindhoven heeft 4,75 miljoen toegezegd. De gemeente Eindhoven draagt 16,4 miljoen bij en Eindhoven Airport € 3 miljoen. In het buitengebied van Eindhoven Airport (wandelboulevard en multi purpose gebouw) wordt door de luchthaven nog eens zo’n € 14 miljoen geïnvesteerd. In totaliteit wordt dus de komende jaren door partijen hierin circa 100 miljoen euro geïnvesteerd.

In 2016 zal naar verwachting de bouw van het buitengebied van start gaan en fasegewijs gereedkomen in 2017 en 2018. De maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid zullen volgens de plannen starten in 2017 en gereed zijn in 2020.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu: “Om de verwachte groei van Eindhoven Airport goed te laten verlopen, moet de luchthaven zich blijven ontwikkelen en zo nog aantrekkelijker worden voor de reiziger. Het is goed dat nu gekozen wordt voor betere OV- en parkeervoorzieningen, want juist die zijn essentieel voor een comfortabele reis van deur tot deur.”

Wethouder Visscher van de gemeente Eindhoven: “Om in de toekomst te blijven groeien en bloeien, is het natuurlijk heel belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je echt wel iets voor doen. En daarom zijn we bij de Gemeente Eindhoven ook heel erg blij dat de regio gemeenten, het provinciebestuur van Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en natuurlijk de airport samen met ons geld bij elkaar heeft gebracht om de bereikbaarheid nu en in de toekomst tip top voor elkaar te maken.”  Bron.

Mobiele versie afsluiten