Site pictogram Tilburgers.nl

Aafke Romeijn nieuwe Writer in Residence

Schrijver en muzikant Aafke Romeijn zal het komende half jaar Tilburg gaan ontdekken aan de hand van bezoeken aan de stad en de universiteit.

Tilt en Tilburg University slaan de handen ineen om met het nieuwe writer in residence-programma een brug tussen literatuur en wetenschappelijk onderzoek te slaan. Het resultaat van de kennismaking zal onder meer gepresenteerd worden op Tilt Festival op zaterdag 14 maart 2020.

Het writer in residence-programma van Tilt heeft er de afgelopen zes jaar voor gezorgd dat vooraanstaande schrijvers uit Nederland en Vlaanderen een literaire reflectie op Tilburg schreven in de vorm van een boekje. Auteurs Ilja Leonard Pfeiffer, Annelies Verbeke, Maartje Wortel, Yves Petry, Lieke Marsman en Fikry El Azzouzi schreven op uiteenlopende manieren over de stad. De residenties hebben als doel om de inwoners van de stad en regio te laten zien hoe verrijkend de blik van een auteur op onze alledaagse omgeving kan zijn.

De residentie wordt dit jaar uitgebreid met een onderzoekslab aan het departement Cultuurwetenschappen van Tilburg University. In het lab werkt de ‘writer in residence’ samen met masterstudenten aan een maatschappelijk relevante vraag die door de auteur wordt ingezet. In de uitwisseling tussen de ‘writer in residence’ en de betrokken studenten dagen zij elkaar uit om buiten de grenzen van de eigen disciplines te denken en werken. Het resultaat van het onderzoekslab zal onder meer gedeeld worden in het online Diggit Magazine van de universiteit.

Met schrijver en muzikant Aafke Romeijn halen Tilt en Tilburg University een geëngageerde auteur in huis die zich graag in verschillende disciplines uitspreekt. In 2018 verscheen haar debuutroman Concept M, waarin ze een dystopische wereld schetste die om extreme vormen van verzet vraagt. Dit jaar kwam het album M uit, dat op zichzelf staat maar ook als een soundtrack bij het boek geluisterd kan worden.

In het najaar van 2020 verschijnt haar nieuwe roman bij De Arbeiderspers. Aafke Romeijn zal voor het eerst optreden als writer in residence tijdens het gratis science festival Night University op 3 oktober 2019, op de campus van Tilburg University.

Mobiele versie afsluiten