Site pictogram Tilburgers.nl

‘Aan tafel’- bijeenkomst over het thema Jongeren en depressiviteit

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS) een nieuwe ‘Aan tafel’-bijeenkomst met het thema jongeren en depressiviteit.

SJS is een kennisnetwerk dat bijdraagt aan inhoudelijke, vernieuwende doorontwikkeling van het sociaal domein, in het bijzonder voor de jeugd. Dat doen zij in netwerken als het regionale Innovatienetwerk Jeugd en met samenwerkingspartners als gemeenten, toegangsteams, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Het algemene programma voor deze ‘Aan tafel’- sessie ziet er als volgt uit: Om 9:00 uur wordt er gestart met een ervaringsverhaal om het thema in te luiden. Een jongvolwassene zal vertellen over zijn depressie.

Vervolgens vertellen professionals van De Opgroeipraktijk en De Hondsberg over wat depressies zijn, hoe je een depressie herkent, en waarin depressies bij jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking verschillen.

Aansluitend gaat een psychiater van GGZ Breburg in op de klinische vragen rondom depressies bij jongeren. Wat zijn actuele ontwikkelingen, wat zijn ‘state of the art’-behandelmethoden? Wanneer is gespecialiseerde hulp bij depressies nodig?

Een docent/onderzoeker van Fontys vertelt tot slot over haar promotie-onderzoek naar effecten van depressie van ouder(s) op kinderen. De ‘Aan tafel’- bijeenkomst sluit om 10.30 uur af. Daarna is er nog wel de gelegenheid om vragen te stellen aan genoemde sprekers en andere aanwezige jeugdzorg professionals.

De ‘Aan tafel’-ontbijtsessie vindt plaats op locatie van Fontys Hogeschool Pedagogiek op  de Campus Stappegoor, Mollergebouw P1, Prof. Goossenslaan 1-01, 5022 DM Tilburg . Verslagen van de eerdere ‘Aan tafel’-bijeenkomsten zijn te vinden op de website van SJS.

Aanmelden voor de ‘Aan tafel’ bijeenkomst kan via aantafelbijpedagogiek@fontys.nl

Mobiele versie afsluiten