Site pictogram Tilburgers.nl

Aanleg Stadstuinderij Piushaven van start

Mario Jacobs stadstuinderij PiushavenNaast de Havenmeester in Tilburg, op het terrein waar vroeger textielwasserij LIPS zat, zijn zaterdag 28 maart 2015 zo’n 25 vrijwilligers aan de slag gegaan met het realiseren van een grote, collectieve moestuin: Stadstuinderij Piushaven, waar een start wordt gemaakt met het op natuurvriendelijke wijze en duurzame telen van groenten, fruit, kruiden en bloemen voor bijen. Op zaterdagmiddag kwam ook wethouder Mario Jacobs even op bezoek, die niet verhulde dat hij zeer onder de indruk is van het project.

“Een tastbaar voorbeeld van Social Innovation, een term waarover in het stadhuis nog steeds discussie wordt gevoerd wat het is, omdat je het niet kunt vastpakken.” noemde hij het project waarin organisaties, ondernemers en gemeente samenwerken om iets tot stand te brengen. Mark van Akkeren, die als wijkmanager voor de gemeente en van de Piushaven heeft meegewerkt om alle vergunningen snel rond te krijgen, bleek ook niet te beroerd om zelf de hooivork en kruiwagen ter hand te nemen. Mario Jacobs had een cadeau meegebracht: een grote tas vol bijenvriendelijk zaaigoed voor bloemen.

stadstuinderij piushaven, mark van akkerenIn de Stadstuinderij Piushaven op de hoek Havendijk – Gondelstraat van een hectare groot, kunnen vrijwilligers uit heel Tilburg aan de slag. Stadstuinderij Piushaven is bedoeld als voorbeeldtuin. Vrijwilligers die er werken kunnen hun opgedane kennis en vaardigheden overdragen aan vrijwilligers van andere tuinen in Tilburgse wijken of inzetten om in de eigen straat of buurt een moestuin te beginnen, samen met andere buurtbewoners.

De Wever, een organisatie voor ouderenzorg, is eigenaar van het stuk grond en heeft dit belangeloos ter beschikking gesteld. Drieduizend vierkante meter van de tuin is bestemd voor de teelt van onder meer groente en fruit. Op de andere 7.000 m2 is plek voor geiten, schapen en enkele koeien. Het inrichten en onderhouden van de tuin wordt gecoördineerd door V.O.F. Het Werkt, een organisatie voor arbeidsbemiddeling en re-integratie. Hein van de Hurk gaat namens Het Werkt de algemene coördinatie op zich nemen, terwijl Theo Sanders de verantwoordelijkheid draagt voor het tuin- en teeltplan. Zij werken daarbij samen met stichting Social Energy, stadsimker Marcel Horck en enkele andere organisaties. Roland Samuels is vrijwilligers-coördinator namens Social Energy.

Willem Kerkhofs van grondsaneerder Miltop heeft alles in het werk gezet om de grond geschikt te maken voor de teelt. De bodem is tot acht meter diep schoon gemaakt en de vruchtbare aarde, die eerst onder een dikke laag geel zand lag, heeft hij naar de oppervlakte gebracht. Bovendien is ervoor gezorgd dat er voldoende compost en wortelhout aanwezig is.

P1280463Social Energy organiseert al enkele jaren succesvolle projecten zoals Repair Cafe, Energy Garden, PC ReStart en Energy Cafe. Bij deze projecten gaat het er om dat mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en hun sociale netwerk vergroten door middel van activiteiten. Onder de naam Energy Garden heeft Social Energy ervaring opgedaan bij Amarant aan de Tongerlose Hoef, waar alweer twee jaar en met veel succes acht vrijwilligers samen met cliënten van Amarant in een door Social Energy aangelegde moestuin werken.

Marcel Horck, de stadsimker die ook bekend is onder de naam Tilburgse imkerij Beezzzz, zal een aantal van zijn bijenvolken in de tuin zetten, die gaan zorgen voor de nodige bestuiving van de gewassen, en natuurlijk ook voor echte Tilburgse honing.

De moestuin krijgt onder meer subsidie van de gemeente via het Tilburg Akkoord en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Mobiele versie afsluiten