Site pictogram Tilburgers.nl

Aanlegvergunning mountainbikeroute Stadsbos013

In december 2016 heeft de gemeente Tilburg de aanleg van de eerder geplande mountainbikeroute in Stadsbos013 stilgelegd wegens het ontbreken van de noodzakelijke aanlegvergunning. Na zorgvuldig overleg met betrokken eigenaren en bewoners is de mountainbikeroute op diverse plekken verbeterd. Veel van de zorgen en bezwaren die mensen eerder hebben geuit, konden zo worden weggenomen. Waarna een aanlegvergunning is aangevraagd.

Deze week publiceert de gemeente Tilburg de vergunning voor de aanleg van de mountainbikeroute en daarna start er nog een inspraaktermijn van zes weken. Als de vergunning definitief is, dan gaat de aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 zo spoedig mogelijk verder.

Eerder dit jaar zei wethouder Mario Jacobs er het volgend over: “Het bos is er voor alle Tilburgers: de sportieve Tilburger, de Tilburger die rust zoekt in de natuur en voor de Tilburger die het geluk heeft te wonen in het bos. Dat kan allemaal samengaan”, aldus wethouder Mario Jacobs. “Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het mountainbikepad er later dit jaar alsnog komt.”

Met deze aanpassingen bleek het mogelijk om een aantrekkelijke route te maken, zodat er voldoende uitdaging in zit voor de beginnende en meer ervaren mountainbikers. Daarnaast heeft de gemeente ook onderzoek gedaan naar de mogelijk ecologische en archeologische effecten. De aanleg van de route zal naar verwachting geen nadelige gevolgen hebben. In de ontwikkeling van Stadsbos013 zoekt de gemeente voortdurend naar een goede balans tussen natuurlijke kwaliteiten, beleving en recreatieve toegankelijkheid.

Mobiele versie afsluiten