Site pictogram Tilburgers.nl

Aanpak criminaliteit van vijf Brabantse steden breidt uit naar heel Brabant en Zeeland

PolitieDe Brabantse Taskforce bestrijding georganiseerde criminaliteit krijgt een vervolg van drie jaar. Het integrale overheidsoptreden van de vijf grootste steden in Brabant (B5), het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee (Kmar) heeft het zicht op het fenomeen ondermijnende criminaliteit verder vergroot. De georganiseerde criminaliteit zit diepgeworteld in onze maatschappij en het raakt niet alleen de grote Brabantse steden. De Taskforce B5 verbreedt daarom haar activiteiten als een deltaplan naar alle gemeenten in Brabant en Zeeland, en de naam wordt per 1 januari 2014 Taskforce Brabant Zeeland (BZ).

De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is een topprioriteit voor minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Dit jaar heeft de Taskforce B5 – in het derde jaar dat zij actief is – wederom meer criminele netwerken aangepakt en crimineel vermogen in beslag genomen.

In 2013 (van 1 januari tot 1 december) is het totaal aan opgelegde aanslagen en in beslag genomen crimineel vermogen gestegen tot 96 miljoen euro. In dezelfde periode in 2012 ging het om 32 miljoen euro. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een grote Tilburgse actie in mei van dit jaar, waarbij de Belastingdienst ruim 60 miljoen euro aan aanslagen opgelegde. Daarnaast heeft het Integraal Afpakteam Brabant het in beslag genomen vermogen verdubbeld van 6 miljoen in 2012 tot 12 miljoen in 2013. Tot slot steeg het aantal aangepakte criminele netwerken van 11 in 2012 naar 21 in 2013.

De afgelopen drie jaar hebben de vijf grote Brabantse steden hun weerbaarheid op een aantal thema’s gezamenlijk versterkt in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Zodoende kunnen deze steden vanaf begin 2014 een uniform handhavingsbeleid hanteren als het gaat om het sluiten van drugpanden. Ook wordt bijvoorbeeld het toepassingsbeleid van de Wet Bibob als belangrijk instrument tegen witwassen verder verruimd. Nadat in 2013 de Bibob-toets van toepassing was gemaakt op de omgevingsvergunning bouw, wordt deze toets ook noodzakelijk bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning milieu. Met de Wet Bibob kunnen burgemeesters zelf ingrijpen als een bedrijf zich bezighoudt met witwaspraktijken.

De rol van de Taskforce BZ is om de komende drie jaar de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit in geheel Brabant en in Zeeland uit te rollen. Alle overheidsorganisaties – gemeenten, OM, politie, Belastingdienst en Kmar – moeten gezamenlijk optrekken om het voor criminele groeperingen zo moeilijk mogelijk te maken in Brabant en Zeeland te opereren.

Mobiele versie afsluiten