Site pictogram Tilburgers.nl

Aanvraag evenementensubsidies tijdens de zomervakantie

gerard korthout - anton kwantes 2Net als vorig jaar moeten aanvragen voor evenementensubsidie weer aan het eind van de zomervakantie bij de gemeente binnen zijn. Inwoners van Tilburg die in 2017 een evenement willen organiseren kunnen daarvoor subsidie aanvragen tot en met zondag 11 september. Een aanvraag indienen kan alleen digitaal via de website van de gemeente. Aanvragen die na 11 september bij de gemeente binnen komen worden niet in behandeling genomen.

04-18-2015-Paleisring-Cityring-Schouwburgring-vlaggen-ConcertzaalIn de maanden oktober en november 2016 worden alle subsidieaanvragen beoordeeld, waarbij het mogelijk is dat de aanvrager wordt uitgenodigd om een toelichting te geven. In december neemt het college van B&W een beslissing over de aanvragen. Vóór 1 januari 2017 ontvangen alle aanvragers bericht over het besluit van het college.

Voor 2017 is een budget beschikbaar van € 513.384,-. Dit bedrag kan nog veranderen als de gemeenteraad, bij de behandeling van de Begroting 2017 in november, een andere beslissing neemt.

tilburgopdekaart-1014x487Alle subsidie-aanvragen  gelden meteen als een aanvraag voor een plaats op de evenementenkalender 2017.

De gemeentelijke subsidie voor evenementen is bedoeld voor organisatoren van evenementen in de gemeente Tilburg. De evenementen vinden plaats in de gemeente Tilburg in het jaar 2017. Evenementen die starten in 2017 en doorlopen in het eerste kwartaal van 2018 kunnen een aanvraag indienen voor het gehele evenement. Voor evenementen die starten in 2018 kan nu nog geen subsidie worden aangevraagd.

PvdB-120714-heropening-SchouwburgVoor het indienen van een aanvraag voor evenementensubsidie moet het digitale aanvraagformulier met de verplichte bijlage volledig worden ingevuld. Het is verstandig om vooraf eerst de toelichting en extra informatie te lezen.

Alle aanvragen worden beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders (B&W) en een adviescommissie, volgens een aantal criteria:

Het evenement moet een bijdrage leveren aan het imago van de stad die volgens Citymarketing het karakter van Tilburg beschrijven, te weten: daadkracht, vernieuwing, verbinding, sociaal, tegendraads, humor, experimenteel en rauw. Verder wordt ook gelet op de spreiding van evenementen over verschillende doelgroepen, het kalenderjaar en locaties in de stad.

evenement-dn-opstoet-c36fcd28a2d9b83Wat ook meetelt zijn de kennis en ervaring van de organisatie voor wat betreft het organiseren van evenementen en een deugdelijk businessplan met begroting en projectplan.

Het evenement moet daarnaast aansluiten bij het beleid van de gemeente Tilburg voor wat betreft:

Vragen kunnen via e-mail gesteld worden aan Charlotte Maasen (gemeente Tilburg). Vragen worden van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren beantwoord.

 

Mobiele versie afsluiten