Site pictogram Tilburgers.nl

Aardgas, binnen 20 jaar leeft Tilburg zonder

In 2035, dus over krap 20 jaar, leeft iedereen in Tilburg zonder aardgas. Gasfornuizen, gasaanstekers en ook de incidentele gasfles behoren dan tot de geschiedenis.

Het is wellicht nu nog nauwelijks voor te stellen, maar het is één van de doelstellingen die maandag 11 september 2017 werd vastgelegd in de Energievisie voor de komende pakweg 30 jaar.

Een andere doelstelling is, dat de stad volledig energieneutraal wordt, ook binnen 30 jaar. Enerzijds door veel meer energie zelf op te wekken door middel van zonne-energie, windenergie en dergelijke, anderzijds door zuiniger met energie om te gaan. In het oorspronkelijke plan dat uitkwam in juni van 2017 was het doel om 1,5% per jaar te besparen, maar de gemeenteraad vond dat er wel wat meer moeite mocht worden gedaan en het doel is nu gesteld op 2% per jaar.

De PvdA vond ook dit nog aan de magere kant en noemde de Energievisie ‘een natte krant’, “het gaat de goede richting op”, was luidde de reactie van fractievoorzitter Yusuf Celik.

Meer over warmtenetten
Patrick Lammers, CEO (Chief Executive Officer) bij Essent schreef op zondag 10 september 2017 een opiniestuk over warmtenetten voor het Financieele Dagblad.

Hoe de omschakeling van gas naar elektriciteit moet worden gedaan, is nu nog de grote vraag, want er is nog niemand die het precies weet. En ook ligt er nog de vraag of Tilburg nog meer warmtenetten moet aanleggen zoals de stadsverwarming in Reeshof, Oud-Zuid en Noord, of dat er naar nieuwe methoden moet worden gezocht.

Wethouder Berend de Vries wil dat de gemeente Tilburg dit samen met inwoners en met onder andere Tilburg University gaat uitzoeken.

Coproductie van Tilburgers.nl en Omroep Tilburg.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moet de gehele gebouwde omgeving in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent beter isoleren van huizen, scholen en kantoorgebouwen aanpakken van verwarmingssystemen, vervangen van de leidingen in de straat en meer energie in de omgeving opwekken. Maar hoe gaan we dat doen? Welke keuzes moeten we maken? Kan iedereen straks kiezen voor zijn of haar eigen energie of moeten we gezamenlijk afspraken maken?

De eerste stap, met de titel ‘SMILE’ wordt gezet met een proef in 10 woonwijken in Tilburg en regio. Welke wijken dat zijn, is nu nog niet bekend. SMILE is de afkorting van ‘Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad Hart van Brabant’.

In dit eerste project gaat gemeente Tilburg samen met regiogemeenten, Tilburg University, coöperatie Hilverstroom, De Twee Snoeken en Bureau 77 aan de slag. De partners krijgen 1,1 miljoen euro subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Het totale project heeft een omvang van 2,2 miljoen euro. Regio Hart van Brabant is coördinator van het project.

SMILE gaat het gesprek aan met bewoners en andere partijen in de wijk. Dit moet leiden tot energie wijkplannen en concrete projecten voor het aardgasvrij maken van de woonwijken. Voorbeelden zijn: het ontwikkelen van zonneparken in weilanden, energiebesparingsprojecten voor woningen en het aanleggen van een klein warmtenet in een wijk.

Mobiele versie afsluiten