Site pictogram Tilburgers.nl

Accountant verwijt gemeente Tilburg misleiding in jaarrekening

Op 14 mei heeft de gemeenteraad urenlang vergaderd over de jaarrekening van de gemeente Tilburg van 2011. Tijdens deze raadsvergadering putten diverse woordvoerders van politieke partijen zich uit in complimenten naar zichzelf, om maar vooral de nadruk te leggen op hoe netjes de jaarrekening over 2011 was afgerond, ondanks de grote bezuinigingen. Wethouder Erik de Ridder, verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente Tilburg, voegde daar aan toe: “Ik ben te typeren als een wethouder in crisistijd. Aan de ene kant hebben we te maken met bezuinigingen en aan de andere kant met flinke meevallers en dat is moeilijk uit te leggen.”

Daags erna, op 15 mei, ontving de gemeente Tilburg een brief van Leo Verhoef, een registeraccountant uit Wijk bij Duurstede. Leo Verhoef rekent al ruim tien jaar de jaarrekeningen na van diverse gemeenten en provincies in Nederland en ook de jaarrekeningen van Tilburg pluist hij elk jaar uit. Leo Verhoef uit via zijn website forse kritiek op de gemeente Tilburg: “De rekening van baten en lasten over 2011 sluit met een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 61,8 miljoen. Het werkelijke voordelig saldo is € 53,0 miljoen. Er wordt dus € 8,8 miljoen verzwegen.” En in het ‘dossier Tilburg’ dat hij sinds 2000 bijhoudt, vraagt hij: “Van welke uitgaven hoefden we nu niets te weten? Dit is het “Tilburgse model?” In zijn brief stelt Leo Verhoef verder: “Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, verschillende baten en lasten worden verkeerd gepresenteerd, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie. Dat betekent dat de jaarrekening totaal onbruikbaar is als verantwoordings- en sturingsinstrument en dus alleen maar bruikbaar is in de openhaard.”

Aanstaande maandag, 4 juni rond 14.20 uur zal de gemeenteraad stemmen over de goedkeuring van de jaarrekening van 2011.

Mobiele versie afsluiten