Site pictogram Tilburgers.nl

Advies NIBUD: Maak je eigen huishoudbegroting

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft voor 100 verschillende, denkbare huishoudens berekend welke koopkracht ze in 2017 kunnen verwachten. Koopkracht is het verschil tussen inkomen en uitgaven. Als het inkomen stijgt, wil dat nog niet zeggen dat mensen dan ook meer kunnen uitgeven, omdat ook de kosten in een huishouden veranderen. Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn hier al in meegenomen en er is van uit gegaan dat ook alle inkomensondersteunende mogelijkheden worden aangevraagd.

Huishoudens met een inkomen tot ongeveer €35.000 per jaar hebben in 2017 maandelijks tussen de €4 en €27 (0,2 en 1,3%) meer te besteden, terwijl gepensioneerden met een hoog inkomen tot €27 minder per maand te besteden hebben.

Dit blijkt uit de laatste koopkrachtberekeningen van het Nibud.
Het Nibud adviseert alle huishoudens om hun eigen koopkracht te bekijken en een persoonlijke begroting voor 2017 te maken om zo grip te houden op de eigen inkomsten en uitgaven.

Om snel inzicht te geven heeft Nibud de persoonlijke koopkrachtberekenaar 2017 op haar website gezet, deze is te vinden op www.nibud.nl 2017. Hierin is geen rekening gehouden met veranderingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie en evenmin met ingrijpende gebeurtenissen, zoals: veranderen van baan, (gedeeltelijk) stoppen met werken, werkloos worden, gezinsuitbreiding en dergelijke, welke uiteindelijk veel grotere gevolgen hebben voor de persoonlijke, huishoudelijke uitgaven.

Wie hulp nodig heeft met het bijhouden of op orde brengen van de huishoudelijke financiën, kan hiervoor terecht bij de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie. En wie graag anderen wil helpen met het op orde brengen en houden van de huishoudadministratie is eveneens welkom als vrijwilliger bij Humanitas. Het advies van Humanitas luidt, om niet te lang zelf te blijven tobben, maar om snel hulp te vragen om grotere problemen te voorkomen.

Mobiele versie afsluiten