donderdag 18 april 2024

1 gedachte over “Advies Sociale Raad: medewerkers Werk en Inkomen in de wijken laten werken

 1. De cijfertjes geven duidelijk aan het roer mag om !!!

  Volgens een onderzoekrapport “creatief uit de bijstand” van Platform 31 blijkt er dat in maart 2016 ongeveer 507.000 personen een bijstandsuitkering ontvingen. Negen jaar geleden in maart 2007, dus voor de kredietcrisis, was het aantal 385.000 personen. Dat is een stijging van ruim 120.000 bijstandsuitkeringen in nog geen tien jaar.

  Na oktober 2008 blijkt volgens cijfers van het CBS het aantal personen met een WW-uitkering 166.000 sterk toegenomen naar 574.000 in januari 2016. Ook blijkt dat er steeds meer mensen in de bijstand belanden na afloop van de WW-uitkering. In 2011 waren dat 22.000 personen, in 2015 was dit aantal gegroeid naar 33.000. In 2016 en 2017 stromen er naar verwachting nog eens ongeveer 31.000 á 32.000 mensen vanuit de Werkloosheidswet (WW) naar de bijstand. Bij vrijwel alle WW’ers die in de bijstand terecht komen (96 procent), is de WW-uitkering beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur.

  Recent liet het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) weten dat de komst van asielzoekers naar Nederland nu ook zichtbaar is in de bijstandscijfers. Van de 15.000 bijstandsontvangers die er in 2015 bij kwamen, kwamen ruim 10.000 asielzoekers uit Syrië. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal bijstandsontvangers met bijna 11.000 mensen.

  Er bestaat veel onzekerheid over hoe het aantal bijstandsgerechtigden zich de komende jaren zal ontwikkelt. Het UWV verwacht een beperkte groei van het aantal bijstandsuitkeringen terwijl De meicirculaire 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verwacht dat het aantal bijstandsontvangers de komende vijf jaar met 12 procent toeneemt, ondanks de sterkere groei van de Nederlandse economie. De aantallen bijstandsgerechtigden stijgen volgens die meicirculaire tot 2020 met 50.000. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2016 dat het aantal uitkeringen blijft stijgen. Belangrijke redenen voor de toename zijn de doorstroom vanuit de WW en de instroom van statushouders en mensen die voorheen een beroep konden doen op de Wajong of Wsw.

  Dat het al decennia lang lastig is om mensen vanuit de bijstand naar werk toe te leiden blijkt uit cijfers van het CBS. Tussen 2007 en 2014 stroomde jaarlijks een kleine 10 procent van de Wet werk en bijstand -populatie uit naar betaald werk. In 2007 en 2008, de jaren voor de kredietcrisis, bedroeg het uitstroompercentage 15 en 12 procent. In 2013 en 2014 daalde het uitstroompercentage zelfs naar 7 en 8 procent.

  Hieruit blijkt wel dat gemeenten, die de verantwoordelijkheid hebben om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen, voor een steeds grotere uitdaging komen te staan. Gemeenten krijgen immers niet alleen te maken met een steeds omvangrijkere groep bijstandsgerechtigden, deze groep wordt ook steeds diverser. Naast degenen die eerder onder de Wet Werk en Bijstand vielen, bestaat de doelgroep van de Participatiewet immers ook uit Wajongers die niet duurzaam en 100 procent arbeidsongeschikt zijn en de SW-doelgroep. Met de Participatiewet wordt ook een flinke bezuiniging, van 1,6 miljard euro, doorgevoerd. Gemeenten staan dus voor de flinke opgave om een groeiende en meer diverse groep bijstandsgerechtigden met steeds minder beschikbare re-integratiegelden aan het werk te helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *