Site pictogram Tilburgers.nl

Alle publicaties van vergunningen en bestemmingsplannen voortaan online te vinden

overheid.nl screenshot
Een directe link naar de bekendmakingen van de gemeente is te vinden op Tilburgers.nl

De gemeente is volgens de wet verplicht om onder meer bouw- en kapvergunningen, bekendmakingen en plaatselijke wetten (APV’s en AVV’s) te publiceren, zodat burgers op de hoogte zijn van wat er in hun buurt gaat gebeuren en zodat zij bezwaar kunnen maken als zij het met een beslissing niet eens zijn. Maar sinds 1 januari 2014 is het niet lager verplicht om deze publicatie via de krant te doen, integendeel, het is sinds dit jaar verplicht om deze publicaties (ook) via internet te doen. De gemeente Tilburg gebruikt hiervoor de website ‘Overheid.nl’.

De commissie Bestuur, die maandag 14 april vergaderde, was verdeeld over het idee dat de gemeente gaat stoppen met publicaties in het Stadsnieuws. Met name het CDA, de TVP, LST en de SP maken zich zorgen over ouderen, die niet met internet kunnen omgaan en daardoor niet de publicaties kunnen lezen. Joost van Puijenbroek (CDA) bracht in, dat hij het niet zag zitten om zijn tante an 80 jaar, die niet met internet overweg kan, naar de Stadswinkel te laten fitsen om daar de gemeentepublicaties te lezen. Cees van Dijk (LST) deelde die zorg en hij had uitgerekend dat ongeveer 20.000 mensen in Tilburg, veelal ouderen, geen internet hebben en/of geen vaardigheden hebben om een computer te gebruiken.

Demissionair wethouder Joost Möller bracht daar tegenin, dat ook nu veel mensen de publicaties van de gemeente missen. Of vanwege analfabetisme, of omdat burgers het Stadsnieuws niet bezorgd hebben gekregen, of hebben gemist vanwege vakantie. “Dit is een nieuwe kans. We hebben altijd mensen die we niet kunnen bereiken. En iedereen ken tegenwoordig wel iemand die met internet kan helpen.” Paulus Oerlemans (GroenLinks) viel hem bij: “De tijd van de postduif is echt voorbij. Mijn opa van 94 houdt internet elke dag bij, maar moeder van ver in de 80 niet, maar die leest ook het Stadsnieuws niet. We zijn het eens met D66, dit is een stap vooruit, het is en verbetering.”

Enkele feiten en cijfers volgens de gemeente:

  • De gemeente heeft in 2013 onderzoek gedaan naar haar communicatiemiddelen. Daaruit blijkt dat 93% van de Tilburgers gebruik maakt van internet, slechts 7% maakt er nooit gebruik van.
  • Internet heeft de voorkeur voor informatie van de gemeente (67%).
  • Het Stadsnieuws bereikt maar een beperkte groep, slechts iets meer dan de helft van de Tilburgers leest de pagina’s Gemeentenieuws in het Stadsnieuws.
  • Lezers willen in het gemeentenieuws vooral informatie lezen over wegwerkzaamheden (66%) en kort nieuws (62%). Slechts een kwart wil informatie over bouwvergunningen. 9% van de Tilburgers wil andere informatie, waar de overige officiële bekendmakingen onder vallen.
  • In Tilburg gebruikt 72% vd 65-plussers internet.

Op 12 mei neemt de gemeenteraad een beslissing en als die het voorstel goedkeurt, stopt de gemeente vanaf 1 juli 2014 met publicatie in het Stadsnieuws.

Mobiele versie afsluiten