Site pictogram Tilburgers.nl

Alle Spoedzorg en verpleging naar ETZ Elisabeth

De locatie ETZ Elisabeth wordt aan de achterzijde van het ziekenhuis uitgebreid met een ‘Acuut blok’, beddenhuis en een parkeergarage. Deze illustratie toont de plek waar gebouwd gaat worden. Het is nog niet bekend hoe de nieuwbouw eruit komt zien. Die plannen moeten nog worden uitgewerkt.

Alle spoedzorg die het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg biedt, gaat in de toekomst naar de locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen,  waar patiënten overnachten,  komen op deze locatie. Dat heeft het ETZ bekend gemaakt.

Om de uitbreiding bij ETZ Elisabeth mogelijk te maken gaat het ziekenhuis uitbreiden aan de achterkant, richting Kempenbaan. Hier komt ook plek voor andere zorgverleners. Er lopen nu besprekingen met huisartsen over de realisatie van een huisartsenpost. De gemeente Tilburg werkt aan een nieuw bestemmingsplan.

Bij de nieuwbouw komt ook een parkeergarage om de parkeersituatie rondom het ziekenhuis te verbeteren. Naar verwachting zijn medio 2025 de eerste uitbreiding van het ziekenhuis, voorlopig aangeduid als ‘Acuut blok’, en de parkeergarage klaar. De bouw start medio 2022. Het ETZ gaat de buurtbewoners en andere belanghebbenden bij de plannen betrekken via een zogeheten omgevingsdialoog. Hiervoor is de website www.etz.nl/nieuwbouw beschikbaar.

De locaties ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk blijven gewoon open voor poliklinische zorg en diagnostiek. In ETZ TweeSteden vinden ook dagbehandelingen plaats. De reguliere zorg wordt dus zoveel mogelijk dicht bij huis verleend. Alle spoedeisende zorg en klinische zorg wordt in de toekomst echter gegeven in ETZ Elisabeth. Dit betekent dat de Eerste Hart Hulp, de hartcatheterisatiekamers en de verpleegbedden van locatie ETZ TweeSteden (in Tilburg) worden verplaatst naar locatie ETZ Elisabeth. Bij het ‘Acuut blok’ komt dus ook een beddenhuis, voor spoed- en geplande zorg.

Het ETZ heeft in de afgelopen periode samen met de gemeente Tilburg gewerkt aan een masterplan. Dit plan beschrijft waar en hoe het ziekenhuis gaat uitbreiden, hoe een ecologische zone ontstaat met de Leij en het Leijpark en hoe de verkeerstromen lopen. Het ETZ wil aan de achterkant van het huidige ziekenhuis een groen campusterrein realiseren waardoor het Leijpark op natuurlijke wijze overloopt naar het ziekenhuis. De hoofdingang van het ziekenhuis verschuift op de langere termijn naar de Kempenbaan. De toegang en het parkeren voor het personeel blijft aan de Hilvarenbeekseweg.

ETZ-bestuurder Gerard van Berlo

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente ontwikkelt dit plan samen met het ETZ en andere organisaties in het Leijpark, zoals Libra Revalidatie & Audiologie, Onderwijscentrum Leijpark en RAV Brabant Midden-West-Noord.

Wethouder Berend de Vries (Ruimtelijke Ordening) van de gemeente Tilburg: “De nieuwbouwplannen van het ETZ en de landschappelijke inrichting van de omgeving passen binnen de gebiedsvisie en de verdere ontwikkelingen van deze wijk.”

Op veel langere termijn wordt ETZ Elisabeth volledig vernieuwd. ETZ-bestuurder Gerard van Berlo: “Het huidige gebouw is van 1982 en kan technisch gezien nog wel een aantal jaren mee, maar het nadert toch einde levensduur en zal in de komende decennia vervangen moeten worden. Het hele proces van deze vernieuwing duurt zo’n twintig tot dertig jaar. Uiteindelijk staat er ergens tussen 2040 en 2050 een volledig nieuw ziekenhuis.”

Ook deze totale ontwikkeling wordt nu in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen.

 

Mobiele versie afsluiten