Site pictogram Tilburgers.nl

Armoede: kritiek op resultaten, steun voor rapport van Feniks

In de commissie ‘Maatschappij’ van maandag 11 juni stond het armoedebeleid van de afgelopen vier jaar (2007-2011) op de agenda, met de titel ‘de cirkel doorbreken’. Naast het rapport dat de gemeente daar zelf over heeft geschreven, lag er ook een rapport van Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie, met als titel ‘Het vrouwelijk gezicht van armoede’.

“Tilburg heeft een armoedebeleid waar we trots op kunnen zijn.” zo juicht het raadsvoorstel. Toch riep het verslag van de gemeente veel vragen op bij de raadsleden. Eric Logister, D66: “Ik wil de vraag beantwoord zien: “Is de armoede circel doorbroken?” Wil een verhaal lezen hoe dat gegaan is en welke rol we als raad hierin hebben gehad. Dat zie ik niet. Zie wel aanbevelingen. Evaluaties van activiteiten en uiteindelijk klanten. Dan wil ik weten waarom er op het gebied van samenwerking en beleid er geen aansluiting is tussen partijen. Waarom bereiken we de mensen niet? We bereiken onze doelstellingen niet. Dus wil ik lezen waarom niet.” Ook Willem Bongaarts, PvdA, uitte zijn kritiek: “Ik neem er geen genoegen mee dat er nog steeds mensen in armoede leven, en dat de armoede in de stad is toegenomen. Het lijkt op eenverhaal van veel inspanningen en weinig effect. Kan niet dat we veel doen en dat het geen zoden aan de dijk zet. De bezem er door!”

Verantwoordelijk wethouder Auke Blaauwbroek reageerde: “We mogen trots zijn op ons armoede beleid, maar soms hebben we ook mis geschoten. Doelen zijn te breed geformuleerd in het verleden. Dat beleid was niet goed, er is meer visie nodig, zodat er meer getoetst kan worden. Social innovation maakt daar deel van uit; we moeten de Universiteit erbij betrekken en ervaringsdeskundigen, en praktische aanpak mee laten wegen. Impulswijken moeten we zeker aanpakken. Een positieve ontwikkeling is dat de ‘Meedoenregeling’ is verdubbeld en dat we de mogelijkheid bieden aan kinderen om uit de armoede te stappen omdat het anders op latere leeftijd veel moeilijker is. De cirkel is nog niet doorbroken en we moeten alles op alles zetten om dat te bereiken. Waarom we de mensen niet bereiken is wat we ons ook afvragen.”

Daarentegen was er vooral lof te horen voor het rapport dat Feniks heeft uitgebracht, in opdracht van de raad. In de samenvatting van dit rapport, dat van veel feiten en cijfers voorzien, is te lezen dat 94% van alle eenoudergezinnen in de bijstand een alleenstaande moeder aan het hoofd heeft, en dat veel vrouwen met weinig inkomen betaald werk hebben op minimumloonniveau. Verder meldt Feniks dat van alle kinderen in Tilburg 12,3% in een huishouden met een minimuminkomen leeft en voor kinderen van allochtone afkomst is dit zelfs 34,9%. Dit rapport legt de vinger op de zere plekken en geeft veel aanknopingspunten waarmee het armoedebeleid verbeterd kan worden.

Nell Schoenmakers vatte het samen: “Ik ben als vrouw heel blij dat we Feniks hebben.”

Mobiele versie afsluiten