Site pictogram Tilburgers.nl

Armoede leeft niet…

ArmoedeLeeftNIetvrouwen_v04-1Veel mensen hebben maar een beperkt beeld van wat armoede eigenlijk is. Het is namelijk meer dan alleen een financieel probleem. Soms zichtbaar, maar vaak goed verborgen voor de omgeving. Armoede heeft vele gezichten: jong en oud, autochtoon en allochtoon, man en vrouw. Armoede is een structureel probleem en de oorzaken hiervan moeten gezocht worden in de manier waarop onze samenleving georganiseerd is.

Mensen die langdurig in armoede leven, ervaren vaak meer dan alleen financiële of administratieve knelpunten. Problemen op de arbeidsmarkt, in relaties, kinderen, gezondheid en met justitie gaan vaak samen met armoede. Het behouden (of vinden) van een onderkomen wordt moeilijk, er komen problemen in het gezin.

kinderarmoedeArmoede gaat bijna altijd hand in hand met een slechte gezondheid en leidt bovendien tot sociale uitsluiting: je kunt binnen verschillende domeinen niet meer deelnemen.

Niemand kiest ervoor om arm te zijn. Zelfs met een betaalde baan kan iemand onder de armoedegrens leven. Eén ingrijpende gebeurtenis – bijvoorbeeld een echtscheiding of relatiebreuk – kan er al voor zorgen dat je arm wordt.

armoedebeleid-vrouwenMeer dan de helft van de minima is vrouw. Hoe komt het dat er zoveel vrouwen in armoede leven? Feniks, het Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg, deed onderzoek en geeft aanbevelingen over een speciaal op vrouwen gerichte aanpak van armoede.

Na de drukbezochte avond ‘Armoede leeft niet…’ in 2014 organiseert de Kennismakerij in samenwerking met Feniks een informatieve avond over het thema ‘Vrouwen in armoede’. Tijdens de avond houden we een vraaggesprek met vijf vrouwen die leven in armoede. Doe mee met de interactieve quiz en ontdek lokale initiatieven die een steentje bij willen dragen aan het oplossen van deze problemen.

‘Armoede leeft niet…’ op woensdag 9 december om 20.15 uur in de Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 8, Hal 79 (ingang via gebouw 88). Toegang is gratis. Het programma van deze avond is te vinden op: www.dekennismakerij.nl.

Mobiele versie afsluiten