Site pictogram Tilburgers.nl

Arty Shocking in het Duvelhok.

Leonie Ruisen

poster_13maart2009_A4-mailvTijdens de vijfde editie van Arty Shocking zal de B-kant met presentatoren Brunink en de Bie weer aandacht gaan besteden aan meerdere onderwerpen. Deze keer zullen dat zijn de plannen die er zijn voor natuurgebied de Moerenburg, de samenwerking tussen hulpverlenende organisaties en ook nog de Spint het magazine wat gratis verspreid wordt,
Plaats: Duvelhok
Adres: Sint Josephstraat 133 Tilburg
Datum: 13-03-2009
Tijd: 20.00u zaal open 20.30u aanvang programma.

De verhuizing van ecologische tuinderij ‘Het Rooie Bietje’ naar de Moerenburg, de vraag van Marieke Moorman om de Broekstraat nr. 4 nieuw leven in te blazen en de voormalige waterzuivering zijn onderwerpen van gesprek. Raadslid Loes Dielissen woont in het gebied, is op de hoogte van alle in’s en out’s en komt het een en ander toe lichten.
Het samenwerken en onderling verwijzen van de verschillende hulpverlenende instanties en organisaties gaat niet altijd even soepel. Er zijn weliswaar verschillende Zorg-Loketten die uitgaan van de één loket gedachte, maar er bestaat nog steeds geen werkbare sociale- of zorgkaart. Gon Mevis (wethouder zorg) is uitgenodigd en zal samen met Charles Waagenaar (Programma Lokale Versterking GGZ) geïnterviewd worden. Er zijn op dit moment verschillende initiatieven die er o.a. op gericht zijn samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Het is interessant om die eens voor het voetlicht te werpen.
De Spint is ook uitgenodigd en we hebben de redactieleden Betty en Hans bereid gevonden om de rollen eens om te laten draaien en de interviewers te interviewen.
Speciale gast Leonie Ruissen (foto) gaat haar nieuwe act opvoeren.
De muzikale omlijsting zal weer worden verzorgd door Dovemansoren en de avond wordt uitgeleide gedaan door muziek vanaf de draaitafels van Vinyl Fever.
De stichting i.o. Het Kunstpotje gaat ons weer een smakelijke verrassing bezorgen met de catering.

Voor Straf naar het Duvelhok (13 februari 2009)

Samen Bouwen (in het Duvelhok) 20 december 2008)

Mobiele versie afsluiten