Site pictogram Tilburgers.nl

BAT schenkt honderden gebruikte containers aan Trogir (Kroatië)

Sinds 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie (EU) en moet hierdoor aan  wetten en regelgeving van de EU voldoen, onder andere op het gebied van afvalverwerking. De stad Trogir in Kroatië werkt aan een duurzaam afvalbeleid waaronder het gescheiden inzamelen van afval.

Hiervoor hebben Ante Stipčić, de burgemeester van Trogir, Kroatië,  Zlatko Rozić, directeur van de plaatselijke sociale werkvoorziening en Zdravko Lučić, directeur van het afvalbedrijf in Trogir op initiatief van PortAgora, Centum Europese Samenwerking, in  juni vorig jaar een werkbezoek afgelegd aan het Brabants Afval Team (BAT) om te leren hoe in Tilburg het inzamelen en verwerken van afval is geregeld. Tijdens dit werkbezoek zijn ook afspraken gemaakt met het BAT om waar mogelijk kennis en eventueel overbodig materiaal beschikbaar te stellen. 

bat trogir 2Het afgelopen jaar zijn er in Tilburg duizenden duobakken vervangen. Een deel van deze oude duobakken zijn op maandag 23 februari 2015 op transport gegaan naar de stad Trogir in Kroatië. Van 25 tot en met 28 februari zullen medewerkers van het BAT en Afvalverwerking Breda een bezoek brengen aan Trogir om daar te adviseren over een duurzaam afvalbeleid.

Mobiele versie afsluiten