Site pictogram Tilburgers.nl

Beekse Bergen gaat uitbreiden met een Safari Resort

Libéma, eigenaar van safaripark De Beekse Bergen, wil al geruime tijd een Safari Resort bouwen ten zuiden van het Safaripark. In 2012 is door de provincie een plan goedgekeurd dat de bouw van 425 Safarilodges, een savanne met toebehoren en recreatieve voorzieningen zoals een restaurant en een zwembad ogelijk maakt.

Met de ontwikkeling van het Safari Resort is voor Libéma een investering van ongeveer €72 miljoen gemoeid. De provincie Noord Brabant verstrekt voor dit project een lening aan Libéma ter grootte van ongeveer €41,5 miljoen.

Om dit project mogelijk te maken verkopen de gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek enkele kavels met een totaal oppervlak van bijna 522.000 vierkante meter, voor de prijs van €2,98 miljoen. Voor de vier andere delen van de Beekse Bergen is aan Beekse Bergen Beheer B.V. (dochterbedrijf van Libéma) een eeuwigdurend recht van erfpacht uitgegeven. In totaal bedraagt de jaarlijkse canon (huur) maximaal €457.000. De laatst gewijzigde erfpachtakte dateert van 1995. De canon is vast en wordt niet geïndexeerd, wat wil zeggen dat het niet wordt aangepast aan inflatie. Verpachters zijn de gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek.

Aangezien het provinciebestuur vanwege de lening heeft geëist dat zij eerste rechthebbende is, zou het juridisch en financieel ongunstig zijn om ook het nieuwe stuk grond onder erfpacht uit te geven en is besloten om het aan Libéma te verkopen. De overdracht van de gronden vindt plaats op 23 december 2016, zodat het nieuwe Resort in 2018 open kan voor bezoekers.

In 1968 begonnen de gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek zelf met de exploitatie van het dieren- en recreatiepark (nu De Beekse Bergen) op basis van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Recreatieoord Beekse Bergen’ uit 1961.

In het eerste jaar werd het “Leeuwenpark Beekse Bergen” geopend. Dit bestond enkel uit een viertal afdelingen waarin men leeuwen vanuit de auto kon observeren. Het park kende enorm veel succes want zoiets hadden de mensen nog nooit gezien. In de jaren erna werd het park steeds verder uitgebreid met meer diersoorten.

Maar in de jaren ’80 kwam het bestaan van het Safaripark Beekse Bergen in gevaar. De gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek besloten de Beekse Bergen te sluiten of er een nieuwe eigenaar voor te zoeken. In 1985 werd de Stichting Vrienden Safaripark Beekse Bergen in leven geroepen, die zich ging inzetten voor het behoud van het park. Twee jaar later, in 1987, zijn er twee reuzenpanda’s op bezoek geweest.

In datzelfde jaar ging het park over in privéhanden, waarna het park grote veranderingen onderging. De nieuwe eigenaar Libéma B.V. zorgde onder meer voor een complete wandelsafari die het park doorkruiste en begon met een bootsafari. Het park werd steeds meer uitgebreid en presenteerde een steeds groter scala aan dieren.

Bronnen: Wikipedia | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Libéma

Mobiele versie afsluiten