Site pictogram Tilburgers.nl

Begroting 2012: Sociaal Noodfonds en Maaltijdenexpres gesteund door meerderheid raad

Donderdagavond 10 november is na een vergadering die om 14.00 uur begon en pas na 22.00 uur eindigde, de Tilburgse begroting vastgelegd voor 2012. Het algemene debat over de begroting was op maandag 7 november al gevoerd en daarvoor herhaaldelijk door het jaar heen, met de bezuinigingsdebatten in het voorjaar als aftrap. Nu moesten er beslissingen worden genomen.

Door alle bezuinigingen, niet alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de regering in Den Haag, krijgt iedereen het zwaar te verduren, ook volgend jaar weer. Daarom heeft het stadsbestuur van Tilburg een tijd geleden aan het NIBUD gevraagd om uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor mensen die nu al van een minimum inkomen moeten leven. De conclusie, die vrijdag een week geleden bekend werd, loog er niet om: vooral eenoudergezinnen met kinderen op de middelbare school komen straks €170,- tekort.

Deze sombere conclusie was voor de PvdA de aanleiding om een voorstel te doen voor een Sociaal Noodfonds waarin een bedrag van €750.000,- beschikbaar komt om mensen die door alle bezuinigingen ernstig in de problemen komen. In het debat dat daarop volgde werd de PvdA verweten dat ze hier wel erg laat mee is. Veerle Slegers namens de SP: “Waarom is de PvdA niet eerder bij bezuinigingsdebatten hiermee gekomen?” Ook D66 en de VVD waren voor, als ze in ieder geval wel mochten meebeslissen over welke ‘ernstige gevallen’ wat van dit geld kunnen krijgen. Partij voor Tilburg vond het effect van het bedrag te klein, Trots noemde het een ‘doekje voor het bloeden dat de PvdA zelf heeft veroorzaakt en Sandra Franken noemde het ‘symboolpolitiek’ en deze drie partijen stemden tegen.

Maaltijdenexpres

De Maaltijdenexpres ontsnapt voor 2012 nipt aan de bezuinigingen de het college van plan was, via een voorstel van wederom de PvdA. De reden daarvoor was, dat deze stichting dubbel wordt geraakt doordat ook alle ID-banen zijn afgeschaft, waardoor de Maaltijdenexpres nu veel hogere personeelskosten heeft. De Maaltijdenexpres bezorgd maaltijden bij mensen die, om welke reden dan ook, zelf niet kunnen koken. Doordat deze stichting haar klanten goed kent, heeft zij ook een belangrijke sociale functie voor veel mensen, in de vorm van dagelijkse aandacht. Bovendien wil de Maaltijdenexpres graag zelfstandig, zonder subsidie, werken, maar is er door de afschaffing van de sociale werkvoorziening meer tijd nodig om geheel onafhankelijk te worden. Dit laatste argument trok ook de VVD en Trots over de streep waardoor dit voorstel een meerderheid kreeg in de raad.

Mobiele versie afsluiten