Site pictogram Tilburgers.nl

Begroting 2013: weinig discussie en veel fatsoen

Gemeenteraad bij de Begroting 2013

Donderdag 8 november zat de Tilburgse gemeenteraad bijeen voor het tweede deel van de Begrotingsvergadering voor 2013. Debatten of discussies bleven grotendeels uit; belangrijke onderwerpen zoals Stappegoor, de Spoorzone, Arbeidsbeleid en het grondbeleid dat elk jaar miljoenen gaat opslurpen werden overgeslagen, of doorgeschoven naar een latere datum voor behandeling in de commissies. Van de 80 wijzigingsvoorstellen, moties en amendementen werden er 42 weer ingetrokken omdat het college het er mee eens was en ze overnam, 11 vervielen omdat ze overbodig waren, of vrijwel hetzelfde als een al eerder aangenomen voorstel. 10 voorstellen werden door een meerderheid aangenomen en 17 afgewezen omdat er geen meerderheid voor te vinden was.

Wijkgericht werken

Zo moet het college voor 1 februari aanstaande één wethouder aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor ‘wijkgericht werken’. De ene wijk is namelijk de andere niet, wijken verschillen in wat er nodig is voor onder meer zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Maatwerk per wijk, dat is waar deze wethouder dan voor moet zorgen.

Revolving Fund

Revolving fund is een nieuwe manier om mensen die zelf het initiatief nemen in een buurt of wijk te ondersteunen. In plaats van subsidies kan een gemeente bijvoorbeeld een leegstaand pand ter beschikking stellen aan burgers, zodat zij zelf een buurtaccommodatie kunnen starten en beheren. Ook leningen aan bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke ondernemers behoren tot de mogelijkheden. Een revolving fund is een veel duurzamer manier van stimuleren met geld dan subsidiesverstrekken. Het dwingt de ontvanger van het begin af aan na te denken over een financieel onafhankelijke opzet van zijn onderneming of initiatief, om dus ook economisch duurzaam te worden. Wethouder Auke Blaauwbroek nam dit idee over van PvdA, DAT, PvT en GroenLinks, maar zei er wel bij dat hij nog geen idee had of hij daar zelf wel een rol in heeft.

Eenzaamheid

Tilburg gaat aansluiten bij ‘De Week tegen Eenzaamheid‘, die nationaal wordt gehouden van 26 september tot en met zaterdag 5 oktober. Ook moeten hulpverleners en verzorgers getraind worden om eenzaamheid op te merken en te helpen voorkomen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 56% van de ouderen, maar ook 45% van de mensen onder de 65 jaar eenzaam is. Volgens de indieners van deze motie, CDA en PvT is eenzaamheid een ernstige sociale armoede.

Elektrische oplaadpunten

Via een motie van PvdA, SP, GroenLinks en D66 gaat er een onderzoek van start naar lantarenpalen, die zijn uitgerust met een stekkerdoos, waaraan in de toekomst elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. Op het moment worden zulke lantarenpalen ontwikkeld door energiebedrijf Eneco en als er toch lantarenpalen in de stad vervangen moeten worden, dan is er meteen een gelegenheid. De verwachting is namelijk dat in de nabije toekomst steeds meer elektrische auto’s in het straatbeeld zullen verschijnen.

Nachtnet

De NS en de provincie Noord-Brabant willen het nachtnet schrappen, omdat het na 2 uur ’s nachts niet rendabel is. De gemeenteraad, behalve de TVP, wil dat wethouder Roel Lauwerier al het mogelijke gaat doen om het nachtnet toch te behouden voor Tilburg, zodat ook ’s nachts de stad, en de rest van Nederland, bereikbaar blijft voor bezoekers en bewoners.

Walk of Fame

Trots en het CDA hebben een amendement ingebracht om de Walk of Fame in de Alexanderstraat uit te breiden door de ‘Vrijwilliger van het Jaar’, die gekozen wordt tijdens het vrijwilligersfeest te belonen met een tegel. Alle andere partijen, behalve de TVP, steunden dit voorstel en ook burgemeester Peter Noordanus was erg enthousiast dat de Walk of Fame, waarmee gestart is in 2009, een vervolg krijgt.

Burgerparticipatie

Voortaan moeten burgers betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Op het gebied van onder meer armoede;, wijkaccommodaties, gezondheidszorg, onderwijs, welzijn in de wijk, bouw- en ontwikkelingsplannen en de verbetering van straten, wegen en fietspaden moeten de burgers om hun inbreng worden gevraagd. In de plannen van het college moet steeds worden aangegeven hoe er met burgers is overlegd en als dat niet is gebeurd, moet er uitleg worden gegeven waarom niet. Dit voorstel van DAT, PvdA en PvT haalde een meerderheid met steun van SP, Trots en D66. De TVP, het CDA en de VVD waren tegen.

Happy Hour

Het CDA wilde een verbod op ‘Happy Hours’ bij café’s omdat drank schadelijk is voor jongeren. Dit voorstel haalde geen meerderheid, want VVD, D66, GroenLinks en PvdA waren tegen. Volgens Oscar Dusschooten, VVD, hebben volwassenen namelijk ook recht op een Happy Hour en ga je ook de Albert Heijn niet verbieden om de kroketten in de aanbieding te doen omdat die ongezond zijn.

Traditiegetrouw eindigt de begrotingsbehandeling met een slotwoord van de vice-voorzitter van de raad, Loes Dielissen. Zij complimenteerde haar collega’s met de fatsoenlijke en respectvolle manier van discussiëren, want dat was toch wel eens anders geweest in de Tilburgse gemeenteraad.

 

 

Mobiele versie afsluiten