Site pictogram Tilburgers.nl

Begroting 2014: De raad mag trakteren voor €9 miljoen

geld biljettenZoals elk jaar is ook vandaag de bespreking van de Begroting voor het volgende jaar afgetapt door de fractie-voorzitters, die mogen vertellen wat hun partijen belangrijk vinden. Allemaal zijn ze lovend over de sluitende Begroting en het positieve saldo, zodat er na jaren van bezuinigingen ook nog wat geld verdeeld mag worden, namelijk €9 miljoen euro. Uitdelen vindt iedereen leuker dan bezuinigen en wellicht is dat de reden dat de enkele discussies vooral hier over gingen. Bij elkaar hebben de raadsleden voor bijna €18 miljoen aan voorstellen, waarover woensdag gestemd zal worden, want niet alle wensen zullen in vervulling kunnen gaan. 

Zorg

jeugdzorgDe SP wil graag 10 miljoen reserveren voor de zorg, een ‘sociaal investeringsfonds’. Behalve de WMO gaan de komende jaren ook de AWBZ en de Jeugdzorg naar de gemeente en hoeveel dat gaat kosten is nog niet bekend. Ook is er nog onzekerheid over hoeveel geld er vanuit ‘Den Haag’ naar Tilburg komt om dit te financieren, en of het wel genoeg is. Het geld dat de SP wil reserveren is bedoeld voor onverwachte uitgaven. Dit idee bracht enige discussie teweeg. D66, CDA en de PvdA vonden dit niet nodig, omdat dit geld sowieso in de ‘Algemene Reserve’ (de ‘spaarpot van de gemeente) wordt bewaard voor extra uitgaven. Maar Hans Kokke (SP) was hier niet gerust op en vreest dat het geld dan aan andere dingen wordt uitgegeven en op is als er extra geld voor de zorg nodig is.

Armoede

armoedeDe PvdA wil graag geld inzetten voor armoedebestrijding en wil ook in 2014 het Ondersteuningsfonds in stand houden, met een extra bedrag van €150.000,-. VVD, D66 en GroenLinks willen graag €10.000,- extra geven aan homo-organisate Embrace Pink, dat hier eind augustus om gevraagd heeft en waarmee voorlichting kan worden gegeven aan jongeren. Bovendien wil D66 €50.000,- geven aan MST (Missionair Servicecentrum Tilburg), zodat deze organisatie door kan gaan met activiteiten om mensen mee te laten doen in de samenleving. De MFA’s moeten ook vaker in de weekeinden en avonduren open en daaraan wil de PvdA €200.000,- uitgeven.

Stadswinkels en sport

voetbalDe TVP wil de Stadswinkels in Berkel-Enschot, Udenhout, Tilburg-Noord en Reeshof weer openen, die in de bezuinigingsrondes van 2010 en 2011 waren gesloten om jaarlijks €155.000,- te besparen. Ook wil deze partij €1,2 miljoen reserveren voor sportvereniging Were Di, zodat deze club een nieuw paviljoen kan bouwen. PvdA, D66 en de VVD willen dat ook, maar dan voor een bedrag van €800.000,-. PvdA en CDA willen ook geld uitgeven aan een nieuw kunstgrasveld voor voetbalvereniging ‘Jong Brabant’ in Berkel-Enschot, dat mag €500.000,- kosten. Van de TVP mag dit plan €600.000,- kosten. De TVP stelt voor om €1 miljoen extra uit te geven aan het onderhoud van wegen en openbaar groen.

Groen en bomen

Drie gekapte bomen langs het Joplinpad

GroenLinks wil €15.000,- extra uitgeven aan de speeltuin in de wijk Armhoefse Akkers, die opnieuw wordt ingericht vanwege de komst van Novadic-Kentron naar Jan Wier. Deze partij wil ook meer uitgeven aan het scheiden van afval, zodat er meer afval gescheiden kan worden dan de huidige 50%. Hoeveel dat mag kosten heeft GroenLinks niet aangegeven. Samen met de PvdA wil deze partij ook €120.000,- extra uitgeven aan het planten van bomen op plaatsen waar deze geen leidingen en kabels in de weg staan en dus lang kunnen blijven leven. De SP wil hier €500.000,- aan uitgeven. Daarentegen wil de TVP graag, dat er geen kapvergunning meer hoeft te worden gevraagd voor bomen die niet ‘monumentaal of beeldbepalend’ zijn.

Fietsen en katten

Roel-Lauwerier-Ine-Frings-Fietstunnel2Volgens GroenLinks zijn er binnen enkele weken 1.000 klachten binnen gekomen over problemen met fietspaden. Om de grootste problemen op te lossen wil GroenLinks €100.000,- uitgeven. D66 en de TVP willen graag dat de Dierenbescherming geld krijgt om verwilderde katten te vangen om ze te steriliseren. Van D66 mag dit €30.000,- kosten, van de TVP €20.000,-.

Evenementen

Opening van de Ophef Piushaven 1Als het aan de VVD ligt, krijgen Roze Maandag en KermisFM eenmalig een bedrag van 70.000 euro extra, zodat deze vrijwilligersorganisaties kunnen investeren in hun activiteiten tijdens de Tilburgse Kermis. En nu de raad net groen licht heeft gegeven voor een Stadscamping, vinden GroenLinks, SP en D66 dat de gemeente €25.000,- moet uitgeven aan de opstartkosten voor iemand die aan een dergelijke camping wil beginnen. Het ‘stimuleringsfonds Piushaven, Levend Podium’, dat evenementen in de Piushaven laat organiseren, zoals concerten, filmavonden, drakenbootraces en het Stadsstrand, krijgt 200.000 euro extra, als het aan D66 ligt. Bedoeld voor de periode ná 2014.

Moestuinen

De bewoners van de Reeshof willen al jaren een plek voor moestuinen, maar de gemeente is nog niet verder gekomen dan onderzoeken of dat ergens kan. Nu stelt de TVP voor om twee hectare gemeentelijke, agrarische grond om te zetten zodat er volkstuintjes kunnen komen.

Spoorzone

d4-20mm-lochal-station-poezen-051Volgens de PvdA en GroenLinks moet het nieuwe Spoorplein aan de noordzijde van het station groen worden en dat mag €200.000,- kosten. D66 en PvdA willen 500.000 euro uitgeven om de Lochal in de Spoorzone wind- en waterdicht te maken, zodat in 2014 kan worden besloten om van dit gebouw een multifunctionele Stadshal te maken. De zijwanden van het Panhuijsenpad, het nieuwe steegje naast Midi waar eerst de Chinees zat, moeten een groene begroeiing krijgen en van de PvdA mag daar €100.000,- aan uitgegeven worden.

Cultuur

kunstkaart2Pokon-budgetten zijn mini-subsidies van een paar honderd euro, waarmee makers in de cultuursector aan de slag kunnen om een project te beginnen. PvdA, GroenLinks en D66 willen hier €130.000,- voor vrijmaken. TVP wil dat de Zuivelfabriek in Udenhout subsidie krijgt voor het geven van creatieve lessen aan kinderen, evenveel als het Factorium krijgt voor hetzelfde doel.

Duurzaamheid

huurwoningDe woonlasten, en vooral de kosten voor energie, zijn de laatste jaren flink gestegen. Daarom wil de SP dat de gemeente 1 miljoen euro gaat uitgeven om, samen met de woningcorporaties, sociale huurwoningen duurzamer te maken zodat het verbruik van energie daalt.

Behalve deze voorstellen liggen er ook een kleine honderd voorstellen (moties) die geen extra geld kosten. Welke de Begroting voor 2014 zullen halen weten we woensdagavond.

Mobiele versie afsluiten