Site pictogram Tilburgers.nl

Begroting 2017 – Leegstand, Media en Gate2 (deel 2)

2016-10-18-geld-euro-muntenDeze week presenteerde wethouder van financiën, Erik de Ridder, namens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de gemeentelijke begroting voor 2017. Dit is deel twee van de ‘bloemlezing’.

Intrekken Leegstandsverordening

2015-09-07 236 45P Pieter Vreedeplein Leegstand tussen Kruitvat en Jack's CasinoVolgens de Begroting 2017 bestaat er binnen de gemeente Tilburg geen leegstandsbeleid en kan de Leegstandsverordening worden ingetrokken per 1 januari 2017. Echter, dit leegstandsbeleid bestaat wel.

screenshot-bis-tilburg-nl-2016-10-20-15-51-32
Klik op de afbeelding voor een vergroting

De Wet Kraken en Leegstand werd op 1 oktober 2010 ingevoerd. Kraken werd daardoor strafbaar, maar de Rijksoverheid gaf gemeenten met langdurige, problematische leegstand de mogelijkheid om leegstand aan te pakken. Een van de instrumenten daarbij was het invoeren van een leegstandsverordening voor niet-woningen. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Tilburg de Nota ‘Leegstand in Tilburg’ opgesteld. Deze nota werd destijds ter inzage gelegd voor de gemeenteraad. De leegstandsverordening werd in februari 2012 aangenomen. Berend de Vries (D66) was toen de verantwoordelijk wethouder.

Het College schrijft in de Begroting 2017: “De afgelopen jaren is het niet nodig gebleken om de leegstandsverordening als instrument in te zetten. Het jaarlijkse budget van € 45.000,- kan zodoende vrijvallen mits de leegstandsverordening per 1 januari 2017 wordt ingetrokken.”

Mediacluster Spoorzone

digital-1320699_960_720 open data media informatieVoor de Spoorzone als geheel wil het College dat er bedrijven komen die het moeten hebben van kennis en die samenwerken met het hoger en universitair onderwijs. Daarom steunt de gemeente het initiatief van Fontys Hogeschool
voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg voor een ‘mediacluster’ in de Spoorzone. Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) hoopt dat hierdoor meer banen zullen ontstaan.

Gate2 / Rotary Wing Training Center (RWTC)

Het avondvliegen vanaf Gilze-Rijen gaat weer beginnen

Het gaat niet goed met Gate2 / Rotary Wing Training Center (RWTC).

Binnen het project Aerospace & Maintenance is door de provincie Noord-Brabant een bijdrage van € 3,4 miljoen ter beschikking, met de bedoeling dat die zal worden terugbetaald. Ook de gemeente Tilburg heeft hieraan een terug te ontvangen bijdrage van € 2,1 miljoen geleverd. Beide bijdragen zijn begin 2015 door middel van een overeenkomst tussen de gemeente Tilburg en Gate2 BV omgezet in een renteloze lening. De aflossing van deze lening is gekoppeld aan de businesscase vastgoed en afhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden. De grootste huurder van het vastgoed was tot voor kort Rotary Wing Training Center BV, waarvan de gemeente (via Gate2 BV) tot het einde van 2015 voor 50% aandeelhouder is. Per 1 februari 2016 is het Ministerie van
Defensie hierbij gekomen.

06-05-2015-Euro-Geld-bankbiljettenDe gemeente loopt op beide renteloze leningen risico, want is ook aansprakelijk voor het provinciale gedeelte. Het grootste risico zit in de levensvatbaarheid van Rotary Wing Training Center en de mogelijke gevolgen daarvan voor de verhuur van de panden van Gate2 BV. De resultaten tot en met 2015 zijn niet goed. Indien de resultaten in 2016 niet verbeteren, zal er begin 2017 een liquiditeitsprobleem ontstaan en moet er een besluit liggen hoe verder te gaan met RWTC. Indien RWTC ophoudt te bestaan, zullen voor het gedeelte van het pand wat door RWTC gehuurd wordt van Gate2, andere huurder(s) gevonden moeten worden.

Mobiele versie afsluiten