Site pictogram Tilburgers.nl

Bels Lijntje SmokkelSouvenirSnoer (145)

Tilburgs Nachtburgemeester Zeus Hoenderop heeft elke maand, van volle maan tot volle maan, een vrouw aan zijn zijde, een zogenaamde maanscout. De maanscout die door de maan van maart wordt aangestuurd is Tine van de Weyer die op haar eigen wijze van 30 maart tot 28 april de nachtburgemeester ondersteunt. Het thema dat de zevende maanscout heeft gekozen is ‘verbinding’. Maatschappelijk speelt verbinding zowel op sociaal-economisch, cultureel als fysiek terrein een fundamentele rol. Tine van de Weyer is beeldend kunstenaar en heeft haar werk als raadslid met mobiliteit en natuur in portefeuille gekoppeld aan geschiedenis, toeval en verbeelding.

In haar benadering staat de mens als observator die zijn omgeving verkent naar het onopvallend bijzondere centraal. Speurend naar het toeval dat op zijn pad komt en dat als een kleinood gekoesterd kan worden. Dat pad is voor het maanscoutproject het Bels Lijntje geworden en heeft als titel ‘SmokkelSouvenirSnoer’(145).

Het ‘Bels Lijntje’ als een reliek van anderhalve eeuw geleden en ooit aangelegd als een spoorlijn die Amsterdam via Tilburg en Turnhout met Parijs zou moeten verbinden. Het 19e eeuwse optimisme om de twee zuidelijke steden tot internationale knooppunten te bombarderen is 145 jaar later nauwelijks te geloven en vanuit dit perspectief gezien komt de discussie anderhalve eeuw later over een mogelijke megamall op de grens van beide landen in een andere, wellicht enigszins ironische, context te staan.

Was een spoor richting Europa een megalomane gedachte? Wie zal het zeggen. Feit is wel dat de economische crisis die volgde op de Eerste Wereldoorlog het einde betekende van de ambitieuze spoorverbinding en in de loop der jaren werd het tracé gebruikt om er een 30 km lang fietspad over aan te leggen. Een eeuw later is er in een nieuwe crisistijd volop aandacht niet alleen voor duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit maar ook voor gezondheid en sportiviteit en verbindt het Bels Lijntje als fietspad het niet gemotoriseerd verkeer vanuit Tilburg via Riel, Alphen, Baarle-Nassau, Baarle-Grens en Weelde met Turnhout.

Na een roemruchte geschiedenis van het grensgebied waarin de hoofdrollen werden vervuld door smokkelaars, stropers en ‘sifflerende’ stoomtreinen is het voor Tine van de Weyer een uitdaging om vanuit haar rol als maanscout een sociaalculturele ode aan het historische Bels Lijntje te brengen met het project ‘Bels Lijntje ‘SmokkelSouvenirSnoer’(145).

Te starten tijdens haar  maanscoutperiode vanaf 30 maart (en doorlopend gedurende de rest van de zomer) roept zij fi etsers die zich via het Bels Lijntje verplaatsen op om een souvenir mee te nemen van wat ze onderweg zijn tegengekomen. Dat kan van alles zijn en kan variëren van een bierviltje uit Weelde, een verloren poppetje van een kind dat nu verdrietig is, een pluk haren van een pony die jeuk had en zich schuurde langs het prikkeldraad of een foto van een bijzondere plek. De enige voorwaarde is dat de vinder aangeeft waarom juist dit hem is opgevallen en een plaats verdient in het ‘Bels Lijntje SmokkelSouvenirSnoer (145)’. De fietser/wandelaar dus als scout, smokkelaar en souvenirjager die zijn smokkelwaar zowel kan vinden of kopen; alles is geoorloofd als er maar een verhaal aan vast zit.

De 145 voorwerpen (voor elk jaar één ‘piketpaaltje’ in de geschiedenis van het Lijntje) worden in de loop der tijd vertaald in kleine kunstwerken. Op welke manier en in welke vorm is nog een verrassing. Tenslotte zou de verbeelding van het Bels Lijntje SmokkelSouvenirSnoer (145) moeten leiden tot een tentoonstelling zowel in Tilburg als in Turnhout met daarbij een publicatie met verhalen van passanten.

De scout/smokkelaar/souvenirjagers die samen deze ketting willen rijgen en een bijdrage leveren als een ode aan de verbinding tussen noord en zuid kunnen als ze iets hebben gevonden dat hen de moeite waard lijkt per  mail een reactie sturen naar Tine van de Weyer (tine.weyer@planet.nl) o.v.v. ‘smokkelwaar’ waarna er contact wordt opgenomen over de overdracht.

fietsroutekaarten Bels Lijntje: VVV Tilburg /Baarle-Nassau /Toerisme Turnhout

informatie Maanscouts: nachtburgemeester.t@gmail.com 06-23284954 of www.tilburgers.nl informatie Tine van de Weyer op www.tinevandeweyer.nl

Overdracht van februari maanscout Godelieve Engbersen en installatie Tine van de Weyer als maart maanscout is op 30 maart om 22.00 uur Kunstpodium T, Noordstraat 105 Tilburg

Mobiele versie afsluiten