Site pictogram Tilburgers.nl

Bescherming en subsidie voor aangemelde, monumentale bomen

HaagbeukOp de gemeentelijke lijst ‘Monumentale Bomen’ houdt de gemeente precies bij, welke monumentale bomen er in de gemeente te vinden zijn. Alle bomen die op gemeentegrond staan en voor deze lijst in aanmerking komen, zijn inmiddels in kaart gebracht, maar nog niet de exemplaren die op particuliere grond staan.

Daarom vraagt de gemeente aan alle inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout die denken een monumentale boom op hun grondgebied te hebben staan, om zich te melden.

Voor eigenaren van een monumentale boom heeft het voordelen om opgenomen te worden op deze lijst. Bewoners die in het bezit zijn van een monumentale boom én op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen worden geplaatst, kunnen voor het onderhoud een bijdrage uit het fonds ‘Reserve Bomen’ krijgen. Deze vergoeding komt tegemoet in de kosten voor het in standhouden van de monumentale boom. De bijdrage bedraagt ten hoogste 50% van de totaal te maken kosten met een maximum van €5.000,- per boom. De voorwaarden zijn na te lezen op de website van de gemeente. Voor bomen die op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen komen te staan, wordt in principe nooit een vergunning voor kap verleend. De bomen op de lijst krijgen extra zorg en een beschermde status.

Bomen die in aanmerking komen moeten in ieder geval een levensverwachting hebben van 10 jaar of meer. Daarnaast moet de boom voldoen aan minimaal één van de hier volgende voorwaarden:

Om een boom aan te melden voor de monumentale bomenlijst kan de eigenaar mailen naar inwoners@tilburg.nl met het onderwerp ‘monumentale boom’. Aanmelden van de bomen kan tot 31 december 2011.

Mobiele versie afsluiten