Site pictogram Tilburgers.nl

Bestemmingsplan verbinding Heuvelstraat – Pieter Vreedeplein nu open voor zienswijzen

Dit bestemmingsplan heet officieel ‘Binnenstad 2010, 6e herz.’ en gaat over de nieuwe verbinding tussen de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein. Van maandag 13 maart tot en met maandag 24 april 2017 ligt dit plan ter inzage, zowel digitaal als op papier.

Gedurende deze periode heeft iedereen de kans om zijn of haar mening (zienswijze) te geven over het plan. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid moet zich aan deze regels houden.

Het plangebied omvat een strook gelegen tussen de Heuvelstraat en het Pieter
Vreedeplein in het centrum van Tilburg. De verbinding sluit ter plaatse van het pand Heuvelstraat 25 aan op de Heuvelstraat en loopt via een deel van het voormalige V&D pand naar het Pieter Vreedeplein. Het pand Heuvelstraat 25, dat hiervoor zal worden gesloopt behoort tot het Rijksbeschermd stadsgezicht van Tilburg.

Een beschermd stadsgezicht is een samenhangende groep van objecten en gebouwen in een stad die vanuit de Rijksoverheid beschermd wordt door de Monumentenwet 1961. Dit betekent dat de overheid subsidie aan de gemeente geeft om het historische karakter van de oude binnenstad in stand te houden. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing.

Digitaal is het bestemmingsplan te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl, en daar te zoeken op het ID-nummer (Plan ID): NL.IMRO.0855.BSP2016035-b001

Een papieren versie van de stukken ligt ter inzage in de Stadswinkel Centrum, Stadhuisplein 128 (ingang naast Paleis), geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Een zienswijze inbrengen kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen verstuurd worden naar de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 2010, 6e herz. (verbinding Heuvelstraat – Pieter Vreedeplein)’.

Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht. Een afspraak
maken kan via telefoonnummer 013 5428261.

Mobiele versie afsluiten