Site pictogram Tilburgers.nl

Bestemmingsplan Wijkevoort: gang naar de rechter wordt moeilijker gemaakt

Het bestemmingsplan voor Wijkevoort ligt nu ter inzage en tot 17 mei 2021 kunnen er zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad werd op 12 april 2021 hierover bijgepraat. (Zie ook de presentatie onder dit artikel.) Hierin staan wat merkwaardige constructies.

Uit de bijbehorende raadsbrief blijkt dat gemeente Tilburg inderdaad aan het bedrijf Somerset heeft aangeboden om zich op Wijkevoort met een distributiecentrum te vestigen, om zo te voorkomen dat het bedrijf bij Koningshoeven een XXL-doos neerzet. Dit gerucht deed al langer de ronde en is nu bevestigd. Er worden verder geen andere bedrijven genoemd die zich op Wijkevoort zouden willen vestigen.

Dit bleek ook uit de beantwoording van maandag, waar door de projectleider van de gemeente werd verteld dat er in het planteam (of gebiedscoalitie) nu alleen bewoners zitten en nog geen vertegenwoordigers van bedrijven die naar Wijkevoort willen komen.

MER, of ‘m.e.r.’, de milieueffectrapportage is een verplicht onderdeel van elk bestemmingsplan. Gemeente Tilburg kiest ervoor om hiervoor een toetsingcommissie in te stellen. Waarom dat is, wie er in die commissie zitten en wat de rol en functie is, blijft onduidelijk. Wel zijn er maar liefst acht MER-rapporten toegevoegd aan het plan.

Naast het gewone bestemmingsplan, wordt er een ‘ontwikkelleidraad’ opgesteld. Hierin moeten wat extra zaken geregeld worden, vooral op het gebied van milieu-eisen. Dat er voldoende water wordt vastgehouden, dat gebouwen klimaatadaptief, energieneutraal en natuurinclusief moeten zijn en moeten bijdragen aan het minimaliseren van de hittestress. De beleidsregels in deze ontwikkelleidraad zijn bindend voor bedrijven. En ze kunnen altijd nog veranderd worden.

Rechter buiten spel

Het veranderen van deze regels kan alleen worden gedaan via een besluit van de gemeenteraad. Bijzonder hierbij is, dat hierover dan geen beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank of de Raad van State (milieuzaken dienen immers altijd bij de Raad van State). Het is nog maar de vraag of een dergelijke constructie mag, en of de gemeenteraad een gang naar de rechter voor burgers op deze manier mag blokkeren.

De GGD heeft tal van adviezen gegeven en veel daarvan zijn overgenomen. Een advies dat niet is overgenomen, is de monitoring van de luchtkwaliteit. Terwijl bewoners in de Reeshof nu al te maken hebben met een slechte luchtkwaliteit, zal dit dus niet met enige regelmaat worden gemeten. En ook zal er niet met bewoners een traject worden gestart om samen afspraken te maken over het creëren van een gezonde leefomgeving.

Conclusies van de GGD over bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. (Zie onderaan dit artikel voor links naar alle bijlagen.)

De informatiebijeenkomst is terug te luisteren via deze link: https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/826561/Informatie-debat%2012-04-2021. Stream 2.

De presentatie van 12 april 2021.

Klik op de afbeelding om de gehele presentatie op .pdf te downloaden.

30 Bijlagen

Voor wie zich helemaal wil begraven in de documentatie: er zijn maar liefst 30 bijlagen bij dit bestemmingsplan, te vinden via deze link:
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mobiele versie afsluiten