Site pictogram Tilburgers.nl

Bestuur van Tilburg: Gerrit Ph. Brokx (1933-2002)

Burgemeester XV (1988-1997),  opvolger van  Henk Letschert  (1975-1988) na zijn aftreden opgevolgd door  (XVI)  Johan Stekelenburg  (1997-2003).

Burg-15-BrokxMr. Gerardus (Gerrit) Phillippus Brokx werd op 22 juni 1933 geboren te Oosterhout. In 1964 deed hij zijn doctoraal examen Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1962-1970 was hij gemeenteraadslid en wethouder van Oosterhout en van 1966-1978 lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1970-1978 lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, van 1981-1982 CDA-lid in de Tweede Kamer, en van 1982-1988 staatssecretaris van Volkshuisvesting. Op 19 april 1988 werd hij benoemd tot burgemeester van Tilburg. Kort daarna publiceerde hij het boek ´Naschrift van een getuige´ (Amsterdam, Balans, 1988), waarin hij zich verdedigt tegen de aanvallen die hij gedurende de voorgaande anderhalf jaar te verduren heeft gehad als gevolg van de enquêtecommissie Bouwsubsidies, waardoor hij als staatssecretaris ten val werd gebracht.

Hij was van 19 april 1988 tot april 1997 burgemeester van Tilburg en heeft  met grote daadkracht, inzet en betrokkenheid leiding gegeven aan het stadsbestuur. Burgemeester Brokx heeft vorm gegeven aan de verdere transformatie van Tilburg Textielstad naar Tilburg Moderne Industriestad. Met deze gemeenschappelijke noemer wist hij de stad bekendheid te geven en bedrijfsleven en burgers te mobiliseren. Op zijn initiatief en dankzij zijn inspanningen is  de Concertzaal gebouwd.  Burgemeester Brokx heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de aanwijzing van Tilburg als stedelijk knooppunt in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en was bestuurlijk mededrager van het Tilburgs Model. Als waardering kreeg burgemeester Brokx kreeg bij zijn afscheid van de gemeenteraad op 13 juni 1997 de gouden legpenning van de gemeente Tilburg.

De verwijdering van de Tilburgse linde van de Heuvel op 27 april 1994 wordt wel gezien als een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de stad.

Hij was voorts Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van de provincie Noord-Brabant en van Tilburg, Commandeur in de Leopoldsorde (België). Brokx overleed te Tilburg op 11 januari 2002.

Naar hem is de Burgemeester Brokxlaan (B&W 2003) genoemd.

Mobiele versie afsluiten