Site pictogram Tilburgers.nl

Bestuur wijkcentrum ‘In De Boomtak’ zegt contract met biljartvereniging De Noordhoek op

biljart2Bestuur stichting “Beheer en exploitatie In De Boomtak” (B&E in de Boomtak) zegt overeenkomst met biljartvereniging “De Noordhoek”per 31 december 2015 op.

In de afgelopen weken heeft het bestuur van In De Boomtak drie keer een gesprek gevoerd met biljartvereniging De Noordhoek. Inzet van deze gesprekken was om te komen tot een nieuwe overeenkomst waarbij de biljartvereniging, net als alle andere huurders, een billijk huurtarief zou gaan betalen voor de ruimte die ze in gebruik hebben. De biljarts zouden daarbij weer in eigendom komen van De Boomtak.

boomtak langHet bestuur van biljartvereniging De Noordhoek heeft na het laatste overleg de gesprekken hierover beëindigd, waardoor een oplossing niet meer mogelijk is. Nu biljartvereniging De Noordhoek dit besluit genomen heeft, ziet het bestuur van In De Boomtak geen andere mogelijkheid meer dan de huidige overeenkomst te beëindigen.

Het bestuur van In De Boomtak wil een toekomstbestendig, financieel gezond en professioneel wijkcentrum worden en daarvoor is het noodzakelijk om met alle gebruikers van het wijkcentrum een duidelijke huurovereenkomst te sluiten.

Het bestuur van In De Boomtak gaat er voor zorg dragen dat biljarten voor alle biljartliefhebbers mogelijk blijft in De Boomtak zowel voor verenigingen als voor vrij biljarten. Zij gaat hierover in gesprek met de andere bestaande clubs.

2015-10-16-2741-Biljartwedstrijd-In-de-BoomtakIn het contract tussen biljartvereniging De Noordhoek en stichting B&E in de Boomtak (in bezit van de redactie), dat is opgesteld en overeengekomen in augustus 2013, staat dat biljartvereniging De Noordhoek geen huur betaalt, omdat zij als tegenprestatie de kosten draagt voor het onderhoud van twee biljarttafels ten bedrage van circa €3.500,- per jaar. Daarbij zijn de biljarttafels en alle accessoires in eigendom gegeven aan de biljartvereniging. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en blijft geldig als de stichting B&E in de Boomtak van bestuur wisselt.

Onlangs deed stichting B&E in de Boomtak een nieuw voorstel aan biljartvereniging De Noordhoek (eveneens in bezit van de redactie), waarbij deze stelde de biljarttafels en alle bijbehorende spullen weer terug in eigendom te nemen en de biljartvereniging(en) De Noordhoek, Het Blad en ’t Lapke een huurtarief van €12,50 per uur op te leggen. Bij elkaar zou dat betekenen dat de ongeveer 60 ouderen die lid zijn van deze drie verenigingen, waarvan De Noordhoek met ruim 30 leden de grootste is, tussen de €8.000,- en €10.000,- per jaar gaan betalen voor het biljarten.

Bronnen:

Mobiele versie afsluiten