Site pictogram Tilburgers.nl

Bestuurders en leidinggevenden RegioZorgWest en RegioZorgZuid verdacht van fraude

Op donderdag 28 september 2017 maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend, dat twee bestuurders van zorginstellingen in Zaanstad en Tilburg zijn aangehouden op verdenking van fraude met pgb-geld.

Het blijkt te gaan om bestuurders en leidinggevenden – in totaal negen personen – van RegioZorgWest (Zaanstad) en RegioZorgZuid (Tilburg / Goirle). Dit blijkt uit onderzoeken van het Noordhollands Dagblad en Tilburgers.nl.

RegioZorgWest en RegioZorgZuid bieden huisvesting en begeleiding aan licht en verstandelijk gehandicapte jongeren en aan jongeren met een ernstige psychische stoornis. De jongeren zouden volgens het OM hun DigiD, bankpasje en bijbehorende pincodes af hebben gestaan.

Het vermoeden van het OM is dat de bestuurders sinds 2012 voor tientallen jongeren meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd gegeven. Ook zouden PGB-gelden gebruikt worden voor zaken die niet zorg gerelateerd zijn, zoals boodschappen en de huur van panden waarin cliënten konden worden gehuisvest. Het gaat hierbij om 4 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie heeft beslag laten leggen op woningen, auto’s en bankrekeningen.

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, hulp en/of begeleiding behoeft, deze kan inkopen. Een zorgbehoevende vraagt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om een PGB indicatie voor zorg. Afhankelijk van de soort zorg kan vervolgens door het Zorgkantoor of de gemeente een PGB worden verstrekt. Met dat PGB koopt een zorgbehoevende (cliënt) zelfstandig de noodzakelijke zorg in. Het PGB is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken.

Update ~ 28 september 2017, 17.00 uur:

De gemeente Tilburg heeft zelf geen zorg ingekocht bij RegioZorgZuid. Wel zijn er inwoners van Tilburg die zorg of ondersteuning hebben ingekocht bij RegioZorgZuid. De gemeente Tilburg gaat nu na hoe het met deze jongeren is en of ze de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Bron: Openbaar Ministerie |

Mobiele versie afsluiten