Site pictogram Tilburgers.nl

Bestuursakkoord in Brabant van 2019 tot 2023

De Gedeputeerden v.l.n.r. Martijn van Gruijthuijsen,  Marianne van der Sloot, Erik van Merrienboer, Christophe van der Maat, Anne-Marie Spierings,  Rik  Grashoff, Renze Bergsma

Vandaag 7 juni 2019 maakte de provincie Noord Brabant bekend dat er een bestuursakkoord is. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA presenteren hun bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’.

De mouwen opstropen en samen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat er in 2030 in Brabant meer welvaart is voor meer mensen maar met minder druk op de omgeving. Dat vraagt volgens de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA om een provinciebestuur dat nu gericht kiest voor kwaliteit op alle terreinen waar de provincie actief is en waarbij niet gekozen wordt voor het één ten koste van het ander.

De samenwerkende partijen willen dat Brabant in 2030 nog steeds een economisch sterke provincie is waarin mensen graag willen wonen, werken en verblijven. Hiervoor moeten nu al ontwikkelingen in gang gezet worden. De coalitie wil daarom komende bestuursperiode aan de slag met:

Het nieuwe bestuur gaat daarbij nog meer dan in het verleden samen met partners plannen maken om in een slim samenspel ambities voor Brabant te realiseren. Het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ biedt daarom ruimte om samen met alle politieke partijen in Provinciale Staten, met andere overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en met dé Brabander het beleid van de provincie verder vorm en inhoud te geven.

Volgende week worden de beoogd gedeputeerden geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 14 juni 2019. De voorgestelde portefeuilleverdeling is als volgt:

  1. Mobiliteit en Financiën, Christophe van der Maat (VVD)
  2. Samenleving, Cultuur en Erfgoed, Marianne van der Sloot (CDA)
  3. Gezondheid, Energie en Landbouw, Anne-Marie Spierings (D66)
  4. Natuur, Water en Milieu, Rik Grashoff (GroenLinks)
  5. Ruimte en Wonen, Erik van Merrienboer (PvdA)
  6. Economie, Kennis en Talentontwikkeling, Martijn van Gruijthuijsen (VVD)
  7. Veiligheid, Bestuur en Organisatie, Renze Bergsma (CDA)
Mobiele versie afsluiten