Site pictogram Tilburgers.nl

Betaald parkeren Noordhoek – in samenspraak met bewoners

De Noordhoek heeft gedeeltelijk last veel geparkeerde auto’s van onder andere medewerkers van bedrijven aan de Ringbaan-West aan de ene kant en aan de andere kant parkeerders die in het centrum willen zijn en uitwijken naar de Noordhoek om gratis te kunnen parkeren.

In het gedeelte van de Noordhoek dat op de kaart blauw of oranje is gekleurd, moet betaald worden voor het parkeren van auto’s op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur. In de gedeelten die grijs of groen zijn gekleurd, moet worden betaald van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 22.00 uur. Deze dagen en tijden voor betaald parkeren worden eind 2017 of begin 2018 ingevoerd.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Door betaald parkeren in te voeren en uit te breiden hoopt de gemeente Tilburg dat de leefbaarheid in de wijk voor de bewoners verbetert en dat de beschikbare parkeerruimte weer gebruikt kan worden door bewoners en bezoekers in de wijk.

In de Noordhoek is voor het eerst in Tilburg gekozen voor het werken met een ‘Review Panel’ om het gemeentelijk plan beter te maken. Na overleg met de wijkraad is er een oproep geplaatst in de wijkkrant en uit de aanmeldingen hierop is het ‘Review Panel Noordhoek’ samengesteld. Hieron zitten diverse lokale ondernemers, CZ, bewoners uit verschillende straten in Noordhoek, een vertegenwoordiging van de basisschool de Vuurvogel en bewoners uit buurten die direct grenzen aan de Noordhoek.

De gemeente Tilburg vindt haar eerste ervaring met het ‘Review Panel’ positief en wil ook in andere wijken op deze manier aan de slag. Daarom wordt er nu gestart met een ‘Review Panel Piushaven en omgeving’ om het uitbreidingsplan parkeren in de buurten rondom Piushaven beter te maken en daarna worden er ook ‘Review Panels’ gestart in St. Anna en in Theresia/Oud-Noord.

Mobiele versie afsluiten