Site pictogram Tilburgers.nl

Beukendreef Berkel-Enschot blijft – Gemeente hakt knoop door van tweestrijd

In de herfst van 2017 meldde een aantal bewoners van Berkel-Enschot bij de gemeente Tilburg dat zij last hadden van de bomen aan de Beukendreef in hun buurt. Daarop belegde de gemeente een bewonersavond en kondigde zij aan om de bomenrij te zullen uitdunnen.

Tijdens de bewuste bewonersavond bleek echter, dat een groep omwonenden deze plannen omarmden en dat een andere groep omwonenden het juist niet eens was met de uitdunningsplannen. Omdat het niet lukte om alle bewoners op één lijn te krijgen, werd besloten op een onafhankelijk bureau in te huren: P2.

Om tot een goed en gedragen besluit te komen over hoe de laanstructuur van de Beukendreef duurzaam in stand gehouden kan worden heeft bureau P2 bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden, de dorpsraad en de gemeente Tilburg. Ook uit deze sessies bleek, dat het niet lukte om een plan te maken waar iedereen tevreden mee kan zijn.

Daarop heeft de gemeente Tilburg maar zelf de knoop doorgehakt.

De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot. De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur graag duurzaam in stand houden en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente besloten om de rijbaan qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling. Dit leidt tot een smallere rijbaan met klinkers in plaats van asfalt, waardoor er meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof via de bestrating bij de wortels kan komen. Hierdoor is het niet nodig om bomen weg te halen.

Beukendreef in Berkel-Enschot. Grootschalige bomenkap?

De bomen langs de Beukendreef hebben volgens het gemeentelijk bomenbeleid een zogeheten ‘ecowaarde’, omdat de Beukendreef onderdeel is van een historische laanstructuur en opgenomen is als ecologische structuur op de kaart Stadsnatuur 2040. Dat houdt in dat de bomen een belangrijke rol spelen voor de stadsecologie en voor de cultuurhistorische waarde als historische verbindingsroute.

Daarom krijgen deze bomen alle kans om uit te groeien tot duurzame en voor de ecologie waardevolle bomen en behoud staat voorop. Bomen met een ecowaarde mogen niet zomaar verwijderd worden tenzij:

Uit onderzoek blijkt wel dat het nodig is om de groeiplaatsen van de beuken te verbeteren, door te zorgen voor meer groeiruimte voor de boomwortels. Zo krijgen de bomen ondergronds meer ruimte. Hiermee kan bovendien tegemoet worden gekomen aan de wens van bewoners om de rijbaan van de Beukendreef qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling. Dit leidt tot een smallere rijbaan met klinkers in plaats van asfalt, waardoor er fysiek meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof via de bestrating bij de wortels kan komen.

Het budget voor uitvoering van deze ingrepen is niet direct beschikbaar. De benodigde investering kan pas in 2024 worden vrijgemaakt. Om de periode tot 2024 te overbruggen, is het noodzakelijk om de bomen te onderhouden en maatregelen te nemen, zoals bemesten en snoeien. Deze maatregelen worden in 2019 uitgevoerd.

Mobiele versie afsluiten