Site pictogram Tilburgers.nl

Bevolkingsgroei neemt toe, vooral in de steden

In 2016 groeide de Nederlandse bevolking relatief hard. Eind 2015 was Nederland nog maar zo’n 20 duizend mensen verwijderd van de 17 miljoen. Al in maart 2016 werd deze grens gepasseerd. Inmiddels telt de bevolking bijna 17,1 miljoen geregistreerde inwoners.

Dat blijkt uit de laatste ramingen van Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Hoewel nog niet alle gegevens voor het jaar 2016 zijn verwerkt, gaat CBS ervan uit dat er per saldo bijna 111 duizend mensen bij zijn gekomen. 

In 2015 waren dat er nog ruim 78 duizend. Het groeitempo is sinds het begin van deze eeuw niet meer zo hoog geweest. In 2001 kwamen er voor het laatst meer dan 100 duizend mensen bij. Toen bestond de groei nog voor een belangrijk deel uit natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). Nu draagt buitenlandse migratie het meest bij aan de groei. In 2016 kwamen er ongeveer 87 duizend mensen bij doordat er zich meer mensen in Nederland vestigden dan er vertrokken. De groei door natuurlijke aanwas blijft in 2016 wederom beperkt. Het aantal geboorten nam iets toe, maar het aantal sterfgevallen ook. Per saldo komt het geboorteoverschot uit op bijna 24 duizend, bijna net zoveel als in 2015.

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag kregen er in 2016 de meeste inwoners bij. In het zuiden van Nederland wordt de groei voornamelijk getrokken door de vier Brabantse steden Tilburg, Breda, Den Bosch en Eindhoven. Terwijl de bevolking in veel kleinere randgemeenten verder zal krimpen. Vrijwel overal zal wel het aantal huishoudens blijven toenemen. Onder invloed van de vergrijzing en de verwachting dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen neemt vooral het aantal oudere alleenstaanden sterk toe, terwijl jongeren vaak veel later het ouderlijk huis zullen verlaten.

In de meeste universiteitssteden, waaronder ook Tilburg, vestigden in de afgelopen twee jaar steeds minder nieuwe jongeren tussen de 17- 22 jaar. Van juli tot en met oktober 2016 verhuisden 46 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland. Dat is 4 procent minder dan in dezelfde periode van 2015. In het voorgaande jaar was de daling nog 14 procent. In het studiejaar 2014/’15 is het nieuwe studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten ingevoerd, waarbij de basisbeurs als gift is vervangen door een lening.

In andere leeftijdsgroepen steeg het aantal verhuizingen in deze periode juist. Het aantal verhuisde 19 jarigen daalde met 7 procent het meest. Verhuizingen van recent ingeschreven Syriërs maskeren de daling van de verhuizingen naar studentsteden enigszins. Als zij buiten beschouwing worden gelaten dan zou de daling bij de 17- tot 21-jarigen 7 procent zijn en bij de 19-jarigen zelfs 10 procent.

Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mobiele versie afsluiten