Site pictogram Tilburgers.nl

Bezwaar tegen uitslag verkiezingen Tilburg van SP-kandidate

Suzan Öztürk

Vrijdagochtend 23 maart 2018 kwam het Centraal Stembureau Gemeenteraadsverkiezingen bijeen om de uitslag van de verkiezingen officieel vast te stellen. Dit gebeurt in een openbare zitting, waarbij elke stemgerechtigde burger de laatste kans heeft om bezwaar te maken tegen de uitslag.

Bij deze zitting waren drie bezwaarmakers aanwezig: Suzan Öztürk, nummer 14 op de lijst van de SP en haar moeder en broer maakten bezwaar omdat zij zeker weten dat zij op Suzan Öztürk hebben gestemd en dit niet bleek uit de telling. Bij het stembureau waar zij alle drie hun stem hebben uitgebracht – Basisschool de Boemerang – bleken volgens de telling 0 stemmen op haar te zijn uitgebracht. Bovendien beweerde Suzan Öztürk dat ook diverse vrienden en familieleden op haar gestemd zeggen te hebben.

Centraal Stembureau, vlnr: Marcel van den Hoven, Francy van Iersel, Corné Jansen, burgemeester Theo Weterings, griffier Gerard Frenken, Peter van den Bruggen

Volgens de Kieswet mag het Centraal Stembureau besluiten om een hertelling uit te voeren als het verschil in stemmen tot een andere zetelverdeling zou leiden. Hetzij in de zetelverdeling tussen partijen, hetzij en verschil in voorkeurstemmen binnen de partij. De drie stemmen waarover bezwaar werd ingediend, zouden dat effect niet hebben. Hiervoor zou het aantal bezwaren op de telling zeker 60 moeten zijn.

Suzan Öztürk en anderen die bezwaar willen maken hebben nog één kans. Zij kunnen namelijk aan de gemeenteraad in de oude samenstelling nog vragen om een hertelling, aangezien de gemeenteraad dit besluit wel mag nemen. De gemeenteraad in de oude samenstelling houdt haar allerlaatste vergadering op woensdag 28 maart om 17.00 uur in het Willem II-stadion. Suzan Öztürk overweegt nog om van deze kans gebruik te maken.

Suzan Öztürk kreeg volgens de telling 378 voorkeursstemmen. Voor een zetel in de raad op voorkeurstemmen is een kwart van de kiesdrempel minimaal vereist. De kiesdrempel (Aantal opgekomen stemmers gedeeld door 45 zetels) was 1.729, dus een kwart hiervan 432. Dus als 54 of meer mensen zouden verklaren dat hun stem op deze kandidate ontbreekt, zou dat een aanleiding tot een hertelling kunnen zijn.

Mobiele versie afsluiten