Site pictogram Tilburgers.nl

Bibliotheek Midden-Brabant en BrabantKennis organiseren symposium ‘Kennis is Macht’

kennismakerijOp woensdag 1 juli organiseert de Bibliotheek Midden-Brabant in samenwerking met BrabantKennis een symposium ‘Kennis is Macht’. De thema’s voor deze middag zijn:

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Brabant is toegerust om een rol van betekenis te spelen in de doe-het-zelf samenleving? En hoe kunnen bibliotheken, met als kernopdracht het geven van publieke toegang tot informatie, hieraan een betekenisvolle bijdrage leveren?

Brabanders doen steeds meer zelf. Al dan niet aangemoedigd door de overheid nemen ze met tal van lokale initiatieven het heft in eigen handen. Ze verzamelen zelf de noodzakelijke kennis en informatie om deze initiatieven mogelijk te maken. Sociale media en nieuwe informatie- en communicatietechnologie is hierin faciliterend, maar kan ook drempels opwerpen.

In De Kennismakerij gelegen aan de Burgemeester Brokxlaan, Gebouw 88 in de Spoorzone, Tilburg kunnen belangstellende met elkaar in gesprek en bouwen we aan een agenda voor de bibliotheek van de toekomst. De middag wordt begeleid door Rodney Weterings, partner bij FRAEY.

Met prikkelende bijdragen van onder meer: Richard van Hooijdonk, trendwatcher ICT, technologie en nieuwe media, Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en journalist/publicist burgerkracht en Henriëtte de Kok, bestuursvoorzitter Bibliotheek Midden-Brabant

Met dit symposium willen Bibliotheek Midden-Brabant en BrabantKennis een impuls geven aan het debat over de toekomst van de bibliotheken in Brabant. Met de nieuwe bibliotheekwet en onder invloed van de toenemende digitalisering, een terugtredende overheid en andere vragen van gebruikers, zijn de openbare bibliotheken in Brabant bezig zichzelf te vernieuwen.

PROGRAMMA

14.30 uur Inloop

15.00 uur Welkom door Joks Janssen (directeur BrabantKennis) en inleiding door dagvoorzitter Rodney Weterings (partner bij Fraey). Korte toelichting op De Kennismakerij door Marijke Fackeldey.

15.10 uur Trendwatcher Richard van Hooijdonk schetst vanuit trends op het gebied van nieuwe informatie en communicatie technologie en social media en de impact (kansen en drempels) die deze hebben op burgers en zijn visie op de bibliotheek van de toekomst.

15.30 uur Cultuurpsycholoog Jos van der Lans omschrijft trends op het gebied van burgerparticipatie, de terugtrekkende overheid, individualisering, het verval van publieke ontmoetings-plekken, etc. en zijn visie op de bibliotheek van de toekomst.

15.50 uur Dialoogronde over de ‘ideale’ bibliotheek van de toekomst: vier vernieuwende vormen van de bibliotheek presenteren zich in korte pitches:

Waarna Rodney Weterings het publiek en Henriëtte de Kok betrekt in het dialoog over de bibliotheek van de toekomst.

16.45 uur Overhandiging ‘bouwstenen’ van de discussie als bijdrage aan een agenda voor de toekomst aan Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg). Reflectie door de wethouder op de aangedragen bouwstenen.

16.55 uur Afsluiting met column door Esther Porcelijn

17.00 uur Aanvang netwerkborrel in de Kennismakerij. En de mogelijkheid tot een rondleiding door Bas van der Pol in de toekomstige locatie van de Bibliotheek Midden-Brabant: de LocHal in de Spoorzone, Tilburg.

17.30 uur Afscheidsreceptie Henriëtte de Kok.

Wil je je graag aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan hier.

 

Mobiele versie afsluiten