Site pictogram Tilburgers.nl

Biezenmortel krijgt een warm welkom van Tilburg

Foto: Paula Anguita @ Tilburgers.nl

Over minder dan een jaar – vanaf 1 januari 2021 – wordt het dorp Biezenmortel officieel onderdeel van de gemeente Tilburg. De gemeente Haaren waarvan Biezenmortel nu deel uitmaakt, wordt op die datum opgeheven. De gemeenteraad van Tilburg heeft bij de Begrotingsbehandeling voor 2020, in november vorig jaar, al via een unaniem gesteunde motie uitgesproken dat zij de inwoners van Biezenmortel een ‘warm welkom’ willen geven in de gemeente Tilburg.

De inwoners van Biezenmortel – een ruime 1.400 – vormen een hechte gemeenschap. De bewonerscoöperatie Biezenmortel telt dan ook ruim 440 leden en is zeer actief betrokken. Bij de herindeling en bij al wat leeft en nodig is in het dorp. “In 1997, bij de vorige herindeling, waren we nog bang voor de stad”, zegt Gerrit Verhoeven (55), vice-voorzitter van de coöperatie in een blog op de eigen website. “Maar Udenhout is sindsdien ook geen bungalowpark van Tilburg geworden. Het is er sterker uit gekomen. De stad bepaalt hier niet het leven, ze kan wel faciliteren dat het leefbaar blijft.”

Capucijnenklooster in Biezenmortel foto: John Geerts

Van de 1.400 Biezenmortelaren wonen er 250 in Landpark Assisië, onder begeleiding van Stichting Prisma. Sinds 1904 wonen in Landpark Assisië, dat vroeger Huize Assisië heette, mensen met een verstandelijke beperking. Gemeente Tilburg wil samen met stichting Prisma en de Tranzo leerstoel van de Tilburgse universiteit gaan uitzoeken hoe ook deze bewoners kunnen worden betrokken bij inspraak en democratie.

Bewonerscoöperatie Biezenmortel heeft ook een wensenlijstje. De basisschool Franciscus, het dorpshuis De Vorselaer en de voetbalclub (VBC) vormen de belangrijkste gelegenheden waar alle bewoners elkaar ontmoeten. Graag zouden ze een MFA, een multifunctionele accommodatie gebouwd zien worden, waarin de school, de Vorselaer en een sportzaal een plek krijgen. En graag ook 160 woningen, zodat de jongere stellen niet buiten het dorp hoeven te gaan wonen. In de begroting van de gemeente Haaren is hiermee geen rekening gehouden en de investering zou ongeveer 3 tot 5 miljoen euro vergen.

Hoewel de herindeling zoals gezegd pas op 1 januari 2021 officieel wordt, gaat de bestuurlijke zeggenschap al op 6 februari 2020 over van gemeente Haaren naar Gemeente Tilburg. Tenminste: als de gemeenteraad van Haaren daar dan mee instemt. Vergunningverlening, toezicht en handhaving bijvoorbeeld worden vanaf februari 2020 door de gemeente Tilburg uitgevoerd. Weliswaar onder mandaat van de gemeente Haaren, maar wel op de Tilburgse manier van werken.

Bewoners van Biezenmortel weten inmiddels dat de communicatie en informatie steeds vaker vanuit Tilburg zal komen. Het verspreidingsgebied van het Tilburgse Stadsnieuws (uitgave van de Persgroep, tevens uitgever van het Brabants Dagblad) wordt vanaf die datum uitgebreid naar Biezenmortel.

En verder zijn er nog tal van praktische zaken, die in de loop van 2020 al door Tilburg worden overgenomen, in samenspraak met de gemeente Haaren. Zaken zoals het strooien van zout bij winters weer, samenwerking in het basisonderwijs en de taken van hulp- en veiligheidsdiensten. Ook de geplande projecten, zoals de aanpak van de parkeersituatie bij de Rustende Jager en het fietspad in de Biezenmortelsestraat zullen door Tilburg worden overgenomen en uitgevoerd.

Voor de extra kosten die de gemeente Tilburg maakt voor deze herindeling draagt de Rijksoverheid een kleine miljoen euro bij, gespreid over vijf jaar.

Mobiele versie afsluiten