Site pictogram Tilburgers.nl

Biezenmortel wordt misschien Tilburg, in 2022

Het gaat nog zeker drie of vier jaar duren, maar de verwachting is dat Biezenmortel – nu gemeente Haaren – zal worden toegevoegd aan Tilburg. Er wordt al langer gesproken over de toekomst van de gemeente Haaren en in oktober 2017 vond daar een stemming plaats waarbij de inwoners van de gemeente Haaren hun mening konden geven. Hieruit bleek onder meer dat een meerderheid van de inwoners van Biezenmortel het liefst zien dat de gemeente Haaren opsplitst en dat hun dorp bij de gemeente Tilburg gaat horen.

De streefdatum is 1 januari 2021, met als uiterste datum 1 januari 2022. De eerste officiële stap wordt genomen als de gemeenteraad van Tilburg op 19 maart 2018 besluit om met dit voorstel akkoord te gaan. Ook de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk en Vught zullen delen van de gemeente Haaren overnemen.

Daarna is nog niet geheel duidelijk welke procedure er precies gevolgd zal worden, aangezien er meerdere mogelijkheden zijn. In ieder geval willen de beide gemeenten een ‘zo licht mogelijke procedure’ volgen.

Het meest eenvoudige is een grenscorrectie, wat het minste aan administratie en ‘rompslomp’ geeft. Maar deze procedure kan alleen als met de samenvoeging de bevolking van de gemeente Tilburg niet met meer dan 10% groeit. Het aantal inwoners dat van gemeente zal veranderen is echter nog niet helemaal duidelijk, omdat de exacte grens van het gebied dat bij Tilburg komt, nog niet is vastgelegd. Biezenmortel heeft 1.420 inwoners (op 1 januari 2018).

In het geval van deze eenvoudige methode, kan Biezenmortel vanaf 1 januari 2021 bij Tilburg horen. Kan dit niet, dan moet een uitgebreidere procedure gevolgd worden, waarbij ook de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede en Eerste Kamer een inbreng hebben. Ook moeten er dan herindelingsverkiezingen worden gehouden. Als dit het geval is, is 1 januari 2022 haalbaar als ingangsdatum.

Voor de gemeenteraad – die op 21 maart 2018 wordt gekozen – zal dat betekenen dat zij niet de rit kan uitzitten tot maart 2022, maar dat er vervroegde gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden, namelijk al in november 2021.

 

Mobiele versie afsluiten