Site pictogram Tilburgers.nl

Bijstand Zzp’ers vanwege Corona

Zzp’ers die in de problemen komen vanwege de Corona-crisis, kunnen bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO). Het ministerie van SZW vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken alstublieft even te wachten met een aanvraag. Hierdoor worden gemeenten minder belast.

Het KvK-adviesteam van het Coronaloket van het Ministerie van SZW kan ook worden gebeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op het telefoon-nummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel beantwoordt ook Tweets @KvK-NL.

De tijdelijke overbruggingsregeling (TORZO kent twee vormen:

De regeling bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande BBZ  (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden:

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De TORZO geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoe gaat de regeling eruit zien?

Je kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Je vraag de voorziening aan in de gemeente waar je woont, niet waar je bedrijf eventueel is gevestigd.

Wat is er nu tijdelijk anders?

De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;

Binnen vier weken wordt voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;

De hoogte van de inkomens-ondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand;
Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157;
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK;
Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Regeling nog niet van kracht

De regeling is nog niet van kracht dus gemeenten kunnen nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Hoe vraag je aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel van het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

Ga dus naar de website van de Gemeente Tilburg en zoek de juiste informatie op.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart 2020 meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn.

Meer informatie is te vinden op de speciale pagina bij de Kamer Van Koophandel.

Mobiele versie afsluiten