Site pictogram Tilburgers.nl

Biljartvereniging ‘De Noordhoek’ niet meer welkom bij In De Boomtak

03-06-2015-13510GER_2108Mari-van-Poppel Toernooi Boomtak BiljartBiljartvereniging ‘De Noordhoek’, met ruim 30 leden tussen de 55 en 90 jaar, bestaat volgend jaar 25 jaar en een groots feest was al in voorbereiding. Maar tot de stomme verbazing van de biljarters, die vrijwel allen in de Noordhoek-Bomenbuurt wonen en waarvan sommigen al 40 jaar bij wijkcentrum In De Boomtak komen, is de vereniging niet meer welkom.

Het bestuur van stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak, dat begin 2015 is aangetreden, heeft donderdag 10 september aan het bestuur van de biljartvereniging laten weten dat het biljarten te dominant aanwezig is in het wijkcentrum en dat dit niet gewenst is. Voorzitter Clemens Audenaerd van Beheer & Exploitatie laat in antwoord op vragen weten:

zonnepanelen boomtak nl doet“Het bestuur van de Stichting heeft in het laatste gesprek aangegeven dat het biljarten in het buurthuis een te dominante plaats inneemt, waardoor andere activiteiten vaak niet plaats kunnen vinden of verzoeken om verhuur van andere buurtbewoners geweigerd moeten worden. De Stichting wil naar de toekomst toe zoveel mogelijk bewoners en doelgroepen uit de wijk bedienen in het gebruik van het wijkcentrum voor sociale en culturele activiteiten. Biljartvereniging ‘De Noordhoek’ is overigens niet de enige vereniging. ‘De Noordhoek’ verhuurt de biljartruimte in het wijkcentrum nog door aan twee andere biljartverenigingen.”

Deze laatste bewering wordt door Ad van de Wiel, secretaris van vereniging ‘De Noordhoek’ krachtig ontkend. Hij legt uit, dat het vorige bestuur van wijkcentrum In De Boomtak de twee biljarttafels heeft overgedragen aan de vereniging, die op haar beurt de verantwoordelijkheid en kosten draagt voor het onderhoud. Twee andere biljartverenigingen, die twee dagdelen in de week van de biljarts gebruik maken en ook de mensen die in de ochtenden komen en niet gebonden zijn aan een vereniging, dragen in de kosten bij via een speelklok.

biljart2“Twee jaar terug zijn de biljarts aan de vereniging geschonken en hebben we in een contract de afspraken vastgelegd.” Vertelt Ad van de Wiel. “Het Bestuur zegt nu geld nodig te hebben en denkt dat het daar te halen valt. Exploitatie & Beheer wil een nieuw contract, maar zegt dat wij niet in het beleid passen. We hebben twee maanden de tijd gekregen om te vertrekken. Ze willen daarnaast één biljart wegdoen, maar wij kunnen met 30 leden niet op één biljart spelen. En we kunnen ook geen afspraken meer maken om competitie te spelen, omdat er alleen gespeeld zal kunnen worden als de ruimte vrij is.”

Clemens Audenaerd spreekt dit tegen: “Het bestuur van de Stichting heeft ook aangegeven dat ze de mogelijkheden om te biljarten in het wijkcentrum zeker niet wil beëindigen. Er zal één biljart blijven staan en als ‘De Noordhoek’ hier gebruik van willen maken, bijvoorbeeld voor het organiseren van een toernooi, kan zij hierover met de Stichting nog steeds afspraken over maken. Iedereen uit de wijk of daarbuiten kan bij de Boomtak gewoon blijven biljarten.”

Cees Mallens, penningmeester van ‘De Noordhoek’ is evenals Ad van de Wiel zeer ontdaan. “We hebben een contract waar in staat dat de biljarttafels, maar ook de speelklokken en verlichting van de vereniging zijn en we hebben veel geinvesteerd om deze op te knappen en elk halfjaar laten we nieuwe lakens erop leggen. Aan dit contract houden we vast.”

In-de-Boomtak-740x400Wijkcentrum In De Boomtak werd in 2011 bedreigd met sluiting, toen de gemeente Tilburg besloot om vijf wijkcentra wegens bezuinigingen op te heffen. Sindsdien hebben veel wijkbewoners zich ingezet om hun wijkcentrum te redden, door zonder subsidie het wijkcentrum in eigen beheer voort te zetten. Gedurende drie jaar en tegen een forse huur van 45.000 euro per jaar zijn zij hier, met heel veel inzet, in geslaagd en eind 2014 hebben heel veel mensen in de wijk, door middel van het oprichten van een coöperatie, de financiering rond gekregen en het pand van de gemeente gekocht. De leden van de biljartvereniging hebben in de afgelopen jaren veel werk verzet om het gehele pand opnieuw te schilderen.

Zowel Ad van de Wiel als Cees Mallens vragen zich af wat de buurt, maar ook de coöperatie-leden, die allen eigendomscertificaten hebben gekocht om het pand te kunnen kopen, van deze gang van zaken zullen vinden. Cees Mallens: “Ik voel me gefopt, en dan druk ik me nog netjes uit. Het bestuur Beheer & Exploitatie heeft geen besef van de beleving, ik ben er kapot van. Ik kan begrijpen als ze iets anders willen, maar niet dat ze dit op deze manier benaderen. Ze kunnen er ook met ons over praten als ze iets willen veranderen, maar leg dat dan uit. Ze zeggen dat ze het zakelijk benaderen, maar dan moet je een andere baan zoeken, want een wijkcentrum als In De Boomtak kun je niet alleen zakelijk benaderen.”

Ad van de Wiel: “Toen de Boomtak zelfstandig werd is er heel veel gedaan door de biljarters, we hebben hier veel tijd en moeite ingestoken. Dit bestuur heeft geen binding met de wijk. Hoe gaan ze dit aan de certificaathouders uitleggen?”

De wijkraad ‘De Noordhoek’ zegt, desgevraagd, dat zij niet is benaderd en niet op de hoogte is van de kwestie. Cees van Dijk, oud-voorzitter van In De Boomtak reageert eveneens zeer geschokt en vindt dat het een wijkcentrum niet past om op deze manier met mensen om te gaan. “De Boomtak ís de wijk.” meent hij.

Mobiele versie afsluiten