Site pictogram Tilburgers.nl

Biodiversiteit centraal tijdens de Natuurmarkt

plaats Natuurmarkt 2014 aan de PiushavenZondag 11 mei 2014 staat biodiversiteit centraal tijdens de Natuurmarkt die dit jaar samen met BAZOUQBuiten  van 11:00-17:00 uur gehouden wordt op de kades van de Piushaven.

Tijdens deze Natuurmarkt kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten voor jong & oud zoals insectenhotels en nestkastjes timmeren, duiken in de haven, deelnemen aan een quiz over bedreigde dieren, kruiden, planten, zaden en zaailingen ruilen of kopen en gratis biologische compost afhalen. Er is veel informatie over kindertuinen, gierzwaluwenbescherming, groene en bruine daken, ecologisch tuinieren, biodiversiteit, bijen houden en natuurbescherming. Ook is het mogelijk om met een boot de biodiversiteit aan het water te ontdekken. Verder zijn er natuurwandelingen. Alle activiteiten staan in het teken van het verhogen van de biodiversiteit. De toegang is gratis.

Ook zal de KNNV afdeling Tilburg die dag  met een bootje langs de rijk begroeide kademuren varen van de Piushaven. Als aanloop voor de cursus muurplanten herkennen en inventariseren die ze in de maand juni gaan organiseren. Oude muren en kades kennen namelijk veelal een bijzondere plantengroei, met soorten die speciaal aan dit biotoop zijn aangepast, zoals Muurleeuwenbek, Muurvaren en Klein glaskruid. Tijdens de cursus, die bestaande uit lezingen, workshops en excursies, maak je kennis met deze planten en hun bijzondere biotoop. Deze cursus vindt op drie dinsdagavonden en een zaterdagochtend plaats, namelijk 3, 7, 17 juni en 1 juli. Na afloop van de cursus kun je verschillende (beschermde) muurplanten onderscheiden.

 

Wat is Biodiversiteit ?

“Bio” betekent leven “diversiteit” betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Het is belangrijk dat we –bijvoorbeeld- niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen maar gras, maar ook zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht.

 

 

 

 

 

Mobiele versie afsluiten