Site pictogram Tilburgers.nl

Bomen in uniek parkje dreigen te verdwijnen

Mammoetboom-Sequoia-von-Weeberpark-2007-05-31-14-16-32
Een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) in Von Weberpark

De gemeente Tilburg wil in het Von Weberpark, ten zuiden van het Wagnerplein een flink aantal huizen laten bouwen. Daardoor dreigt een bijzonder park voor Tilburg te verdwijnen. Maandagavond beslist de gemeenteraad definitief over het aantal huizen. Het college komt dan met een raadsvoorstel waarover moties ingediend kunnen worden.

De Stichting Stadsbomen had de gemeente al eerder advies gegeven over het unieke parkje.

“Wij hebben in november 2013 een zienswijze op dit plan ingediend. Daarin stellen wij dat het park in zijn geheel als park behouden moet blijven. De gemeente heeft deze zienswijze ongegrond verklaard. Zij zijn van mening dat de herontwikkeling van het Wagnerplein zodanig zwaarwegend is dat een deel van het park daarvoor moet wijken ten behoeve van woningbouw en parkeren. (…)

Sequoia-Von-Weeberpark-2007-05-31-14-11-49In het Von Weberpark staat ook nog eens een rijk assortiment aan bomen en struiken. In maart 2013 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de aanwezige naald- en loofbomen. Er staan maar liefst ruim 25 soorten naaldbomen en een diverse bijzondere loofbomen, sommige met een monumentale status. Dat er bomen gekapt gaan worden is wel zeker. Welke bomen dat betreft zal in de verdere uitwerking van de plannen duidelijk worden. Aangezien geen enkele bestaande boom in het bestemmingsplan is opgenomen zijn feitelijk alle bomen vogelvrij verklaard.”

Ook op Facebook is er discussie over het verdwijnen van het Von Weberpark. Hans Hessels stelt daar: “Goed opletten dus als de kapvergunning wordt aangevraagd, Groen Links zal dat niet voor je doen. Die hadden niet eens in de gaten dat de tuin van de Rooi Harten tegen de grond lag. En zoals zo vaak blijven “struikrovers” een legitieme reden om groen te verwijderen.”

Opvallend veel bomen verdwijnen de laatste tijd in Tilburg. In de Molenbochtstraat zijn bijzondere essen gekapt. En ook bij de Sacharias Jansenstraat, bij de Oerlesestraat staan ook gezonde speciale populieren op de agenda om geveld te gaan worden.

Mobiele versie afsluiten