Site pictogram Tilburgers.nl

Bouwplek van Tilburg Maquette 1955 in bibliotheek

Sinds begin dit jaar (2017) werken vrijwilligers in de Tilburgse Bibliotheek aan de vervaardiging van de maquette van Tilburg. In een hoek van de bibliotheek op de eerste verdieping is een speciale tentoonstellingsruimte en werkplaats ingericht.

De maquette van Tilburg uit het jaar 1955 is een voortzetting van het werk van maquette-bouwer Ruud Cleverens (1953-2016). Na zijn overlijden is de  gehele plattegrond, met de gebouwen die klaar waren, geschonken aan het Stadsmuseum Tilburg.

Vrijwilligers met een hart voor de stad  hebben Ruuds werk overgenomen en leggen de laatste hand aan de miniatuurstad op een schaal van 1:1.000. De bibliotheek is een geschikte plek als bouwplaats daarvoor.  Tussen de collectie van historische boeken over Tilburg is de maquette neergezet.

De oorspronkelijk rode kadasterkaarten zijn vervangen door een grijze ondergrond. Aan de hand van de kadastertekeningen zoeken de vrijwilligers in het digitale bouwdossier en in sloopdossiers van het Regionaal Archief Tilburg. De onderzoekers maken dan vervolgens opdrachtformulieren voor de bouwers. Deze werken aan de hand van de onderzochte gegevens de straten en huizen uit.

Startpunt van de grote klus zijn de ‘gemakkelijke’ bouwsels, de rijen huizen die vanaf de jaren 1930 zijn ontwikkeld en als wijk op elkaar lijken. Daarmee kan dan een gedeelte van de plattegrond gemaakt worden. Deze serieproductie is tegelijk een voorproef om later de grotere huizen en gebouwen te kunnen maken.

Elke maand organiseert de Bibliotheek Tilburg Centrum een lezing rondom een thema dat gerelateerd is aan de Tilburg Maquette. Op 2 februari was er een lezing over de kerken die in de maquette van 1954-1955 moeten staan.

Petra Robben: “Vanuit Stadsmuseum Tilburg zijn we blij met deze co-creatie. De bibliotheek is een openbare plaats waar bezoekers gemakkelijk naar toe gaan. De ruimte met alle boeken en media is inspirerend genoeg om daartussen aan de slag te gaan. Indien er informatie moet worden opgezocht, dan zijn de middelen aanwezig. Daarbij beschikken de Maquette Makers over kennis ten aanzien van het erfgoed van de stad en bevorderen zij de dialoog over de veranderende stad. De Tilburg Maquette is een uitnodiging om bezig te zijn met de eigen stad en herinneringen op te halen aan de jaren 1950.”

Meer informatie is te vinden op de website van het Stadsmuseum.

Mobiele versie afsluiten