Site pictogram Tilburgers.nl

Brabant in overleg met minister over verbreding A58

Het rijk en de provincie Noord Brabant hebben concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant.  Een belangrijk punt is de verbreding van de snelweg A58 tussen Tilburg en Breda.

De A58 is nu al een urgent probleem door dagelijks groeiende files. Minister van Nieuwenhuizen onderkent dit probleem en start daarom op korte termijn een MIRT-verkenning naar de mogelijkheden voor een verbreding naar 2×3 rijstroken in combinatie met slimme oplossingen en innovaties. Een eerste kostenraming voor een robuuste oplossing laat zien dat hiervoor circa €70 miljoen nodig is.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Met de minister heb ik afgesproken dat de regio hiervoor één-derde deel in het mandje legt met een maximum van €20 miljoen. Dat bedrag is door Provinciale Staten van Noord-Brabant eerder beschikbaar gesteld om snel tot een akkoord te komen met het rijk. Dat maakt dat we nu snelheid kunnen maken. De verwachting is dat de minister in 2018 al een startbeslissing genomen kan worden voor een oplossing op de A58.”

Een volledig overzicht van alle gemaakte afspraken is te vinden in een brief waarmee minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer informeren.

Mobiele versie afsluiten