Site pictogram Tilburgers.nl

Brabantse scholieren succesvoller bij schoolexamens

Foto: John Geerts

Een bedrijf dat een webservice biedt in het versturen van kaarten en kleine cadeautjes, heeft een onderzoekje gedaan naar de slagingspercentages onder middelbare scholieren in Nederland en de resultaten via een persbericht gedeeld. Het onderzoek bestond uit een analyse door het bedrijf van data van het CBS en van DUO over slagingspercentages in de afgelopen vijf jaar.

Vanwege de coronacrisis werd het centrale examen dit jaar geschrapt, waardoor het eindcijfer van eindexamenkandidaten enkel bepaald werd door de eerder afgelegde schoolexamens.

Dit leverde voor Brabant een verrassend resultaat op. In Noord-Brabant scoren scholieren namelijk consequent hoger op de schoolexamens dan op de centrale examens.

In 51 van de 62 Brabantse gemeenten zijn één of meerdere middelbare scholen gevestigd. De afgelopen vijf jaar scoorden leerlingen in 29 van deze gemeenten hoger op de al eerder afgenomen schoolexamens dan op de – dit jaar geschrapte – centrale examens.

Het afgelasten van de centrale examens moet dit jaar vooral een opluchting zijn geweest voor scholieren in Laarbeek. Hier scoorde men de afgelopen vijf jaar namelijk 0,3 punt hoger op hun schoolexamens (6,4) dan op de eindexamens (6,1). Ook in de gemeente Baarle-Nassau presteren scholieren doorgaans een stuk beter tijdens de schoolexamens dan tijdens de centrale examens (0,2 punt). Een overzicht van de resultaten per gemeente is te vinden op www.greetz.nl.

Brabantse scholieren erg succesvol

In Nederland slaagde de afgelopen vijf jaar gemiddeld 92,2% van de eindexamenkandidaten voor het vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholieren in Noord-Brabant scoorden met een slagingspercentage van 92,9% beter dan gemiddeld.

Foto: John Geerts

In Noord-Brabant zijn op gemeentelijk niveau echter duidelijke verschillen te zien in het slagingspercentage. Zo waren het leerlingen in Reimerswaal die de afgelopen vijf jaar het vaakst slaagden voor hun middelbare school. In 99,8% van de gevallen voldeden de scholieren hier aan de eindexamennorm. Ook op landelijk niveau scoorden leerlingen hier – relatief gezien – het best. In Tilburg slaagde 91,5% van de scholieren.

Naar verhouding krijgen in Noord-Brabant de scholieren uit Geldrop-Mierlo het minst vaak positief nieuws over hun middelbare schooldiploma. De afgelopen vijf jaar slaagde hier ‘slechts’ 89,4%. Landelijk gezien zijn eindexamenkandidaten het minst vaak succesvol in het Limburgse Brunssum (75,5%).

Mobiele versie afsluiten