Site pictogram Tilburgers.nl

Brandweerkazerne St. Annahof mogelijk voor 2 euro van de hand

Brandweerkazerne St annahofIn oktober 2014 heeft de gemeente Tilburg voor de tweede maal een inschrijvingsronde georganiseerd voor de St. Annahof, de voormalige brandweerkazerne. Hierop heeft de gemeente vijf inschrijvingen ontvangen, waarvan er drie niet voldeden aan de voorwaarden die aan de inschrijving werden gesteld. De overige twee zijn voorgelegd aan een vakjury om een winnaar uit te kiezen.

De vakjury, die de voorstellen geanonimiseerd (zonder naam erbij van de inschrijver) heeft beoordeeld, geeft aan een lichte voorkeur te hebben voor ‘plan E‘, waarbij de St. Annahof voor €2,- verkocht wordt. ‘Plan C‘, dat ook aan de voorwaarden voldoet, is volgens de jury minder realistisch.

De indiener van Plan E wil, als hij de inschrijving wint, zo snel mogelijk met alle belanghebbenden om de tafel: gebruikers, buurtbewoners, gemeente Tilburg en eigenaren, om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Ook wil deze ontwikkelaar het pand zoveel mogelijk behouden en wonen en werken combineren in het pand. Behalve het pand wil deze ook het groen en de parkeerplaatsen zoveel mogelijk behouden, met 11 tot 14 gebruikers en/of bewoners. Of dit werkelijk kan, hangt vooral af van de vraag of de gemeente wil meewerken aan het veranderen van het bestemmingsplan, dat nu alleen ‘werken’ toestaat. Dit zou dan moeten veranderen in ‘wonen en werken’.

Over het bod van 2 euro zegt de indiener, dat dit eigenlijk nog veel te hoog is omdat de marktwaarde van het pand €68.514,- negatief is, maar dat hij op 2 euro uitkomt omdat er geen negatief bedrag geboden mocht worden. De indiener is van plan om zijn huidige bedrijfspand te verkopen en zelf dehelft van de St. Annahof als bedrijfspand in gebruik te nemen.

Uit het juryrapport: “Plan E kent een aantoonbare belangstelling door een gebruiker: de initiatiefnemer zelf zal een groot deel van de begane grond als bedrijfsruimte in gebruik nemen. Dit vergroot de slaagkans en het verwachte ontwikkeltempo ten opzichte van plan C, waar nog geen concrete gebruikers worden genoemd maar een procesvoorstel wordt gedaan om deze gebruikers (vooral bewoners) te vinden. Bij plan C wordt geen inzicht geboden in kosten en opbrengsten. De jury heeft bij plan E inzicht gekregen in de herkomst van een deel van de benodigde financiële middelen (via onder andere verhuur van de eigen bedrijfsruimte/kantoren door de initiatiefnemer . De hoogte van het bod van plan E (€ 2,-) lijkt de jury realistisch. Voor plan C wordt geen onderbouwing van het bod (€ 82.500,-) gegeven, waardoor het niet goed kan worden beoordeeld. Plan E bevat een overcompleet beeld van geraamde kosten en opbrengsten. Plan C mist op diverse onderwerpen de gevraagde gegevens. Omdat vooraf aan inschrijvers is gevraagd hun inzending het karakter te geven van een businesscase, waarbij inzicht geboden wordt in het hoe, het wat en de geraamde kosten en opbrengsten gaat hierbij de voorkeur uit naar plan E.

 

Mobiele versie afsluiten