Site pictogram Tilburgers.nl

Broodnodig vanuit de Pollepel gestart

In het najaar van 2016 kreeg Gerrit Poels met hulp het overgrote deel van de Gemeenteraad zijn Pollepel aan de Stedekestraat, hoek Wilhelminapark terug. Dankzij de steun van vele vrienden van de Stichting Poels is Gerrit Poels sinds donderdag 2 februari 2017 gestart met het uitdelen van ‘het dagelijks brood’ vanuit het voormalige pand van de Pollepel. ‘Het dagelijks brood’ is bestemd voor mensen die noodgedwongen  (tijdelijk) afhankelijk voor voedsel zijn van de broodpater.

De officiële opening van de nieuwe locatie aan de Stedekestraat 7 in Tilburg is gepland op 11 mei 2017, de 88ste verjaardag van broodpater Gerrit Poels.

‘Pater Poels’ is wars van de bureaucratische aanpak van de institutionele, door de overheid gesubsidieerde en gereglementeerde hulpverlening. Hij vindt niet dat deze vorm van hulpverlening overbodig is, maar door de reglementering schiet deze volgens hem wél ernstig tekort. Vooral voor diegenen voor wie volledige participatie in de samenleving onmogelijk is geworden. Hij ziet en hoort de ellende van de gezinnen voor wie het leven, door geldgebrek of andere oorzaken, zwaar is en helpt met een simpel brood zodat er tenminste iets te eten is. Daarvoor heeft Gerrit Poels in 1990 Stichting Broodnodig, de eerste Nederlandse voedselbank, in het leven geroepen.

Ondanks zijn hoge leeftijd brengt Gerrit Poels nog elke nacht brood naar de armen en verstrekt hij overdag brood, voorheen vanuit zijn achtertuin en nu samen met zijn vrouw Angelique, zijn dochter Hulya en vele vrijwilligers vanuit de voormalige pand van de Pollepel. Zes dagen in de week, van maandag tot zaterdag zijn ze vanaf 15:15 tot 17:00 uur geopend. Ook zullen hier de ontmoetingen aan ‘de keukentafel’ gaan plaats vinden. Voor de toekomst wordt er nog gekeken of er ook af en toe maaltijden kunnen worden verstrekt.

Gerrit Poels is onder andere oprichter van ‘Huize Poels’, Sociaal eethuis ‘de Pollepel’, welvaartsrestenbedrijf ‘La Poubelle en van ‘Stichting Broodnodig’.

Mobiele versie afsluiten