Site pictogram Tilburgers.nl

Burgemeester Noordanus doet aangifte van kindermishandeling koranonderwijs Tilburg-Noord

Een maand geleden, in de vergadering van de commissie ‘Leefbaarheid’, stond het onderzoek van de GGD naar kindermishandeling en anti-Westerse lespraktijken tijdens islamitisch weekendonderwijs in de moskee van imam Salam, op de agenda. Dit onderzoek is in januari 2012 al toegezegd door burgemeester Peter Noordanus. Aanleiding voor het onderzoek van de GGD waren verontrustende signalen over onveiligheid voor kinderen die het koranonderwijs volgen bij de moskee in Tilburg-Noord. Eerder weigerde deze moskee medewerking aan een landelijk onderzoek in 2008.

Vandaag maakte de woordvoerder van de burgemeester via een persbericht bekend, dat de gemeente aangifte doet vanwege mogelijke kindermishandeling bij het koranonderwijs in Tilburg-Noord. De indicaties van mogelijke kindermishandeling bleken uit het onderzoek van de GGD Hart voor Brabant. In totaal gaat het om zes signalen, bij vijf van de zes signalen gaat het om kinderen die getuige zijn geweest van kindermishandeling.

Burgemeester Peter Noordanus: “De bevindingen van het GGD-onderzoek verontrusten mij zeer. Ik vind het onaanvaardbaar dat kinderen in onze stad worden mishandeld. Dat is niet te tolereren. De veiligheid van alle Tilburgse kinderen moet worden gewaarborgd. Vandaar dat ik aangifte heb gedaan. Iedere aanwijzing van kindermishandeling moet strafrechtelijk worden onderzocht en getoetst. Overigens ontkennen de betrokken organisaties de in het rapport genoemde feiten met nadruk. In het strafrechtelijk traject moet hierover duidelijkheid komen. Duidelijk moet zijn dat in Tilburg kinderen niet mishandeld mogen worden en dat deze norm ook strafrechtelijk moet worden gehandhaafd.”

Het koranonderwijs valt niet onder de onderwijswet. Daarom bestaan er nog geen landelijke regels voor het pedagogisch beleid, de veiligheid en het welzijn van kinderen. De gemeente heeft daarom expliciete regels, in de vorm van een protocol, opgesteld dat is gebaseerd op het “Toetsingskader voor dagopvang”. De GGD controleert de naleving van dit protocol. Ook is er een anoniem meldpunt kindermishandeling ingesteld bij het Centrum Jeugd en Gezin. Peter Noordanus: “Onze inzet is gericht op het waarborgen van de veiligheid van de betrokken kinderen en op het voorkomen van kindermishandeling in de toekomst.”

Maandag 25 maart zal dit ter sprake komen in de vergadering van de commissie ‘Leefbaarheid’.

Mobiele versie afsluiten